Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasłużeni dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger

Zasłużeni  dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger

Senat UJ przyznaje odznakę "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego" osobom wyróżniającym się znamienitą postawą, doceniając je za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej oraz wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 24 czerwca do grona wyróżnionych w ten sposób dołączyli prof. Rett Ludwikowski oraz prof. Walter Rechberger.

Z wnioskiem o przyznanie odznak obu naukowcom wystąpili profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość, która odbyła się w auli Collegium Novum UJ prowadziła prof. Dorota Malec, prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej.

Profesor Rett Ludwikowski uhonorowany został w szczególności za: stworzenie podstaw pod współpracę naukową i dydaktyczną między Szkołą Prawa Katolickiego Uniwersytetu Ameryki a Wydziałem Prawa i Administracji UJ, wieloletnią wyjątkową służbę na rzecz twórczego rozwoju wspólnych programów nauczania oraz wychowanie kilku pokoleń prawników po obu stronach Atlantyku.

- Profesor Ludwikowski jest związany z UJ od blisko 60 lat, stanowi wzór osoby działającej z duchem uniwersytetu, nie tylko poprzez ogromne zaangażowanie w naukę i dydaktykę oraz współpracę międzynarodową, ale także poprzez nowatorski charakter wytrwale realizowanych działań – mówił w wygłoszonej laudacji prof. Piotr Szwedo z Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Rett Ryszard Ludwikowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa UJ, gdzie w 1966 roku zdobył  stopień magistra. Po zakończeniu studiów został zatrudniony na wydziale jako pracownik naukowy uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych w 1971 roku („Koncepcja rządu reprezentacyjnego J.S Milla na tle ustroju angielskiego”), a także doktora nauk społecznych (politologia), a w 1976 roku doktora habilitowanego nauk prawnych. Do 1982 roku kierował Zakładem Współczesnych Ruchów i Myśli Politycznej na Wydziale Prawa UJ. Od 1982 roku przebywa w Stanach Zjednoczonych gdzie większość swojej pracy naukowej i dydaktycznej związał z The Catholic Universitv of America (od 1984).

- Wszechstronne wykształcenie przełożył na swoje zainteresowania badawcze, zajmując się szeregiem kluczowych zjawisk, takich jak handel międzynarodowy, prawa człowieka, systemy konstytucyjne i doktryny polityczne. Jego publikacje dotyczą historii polskiej myśli politycznej, funkcjonowania amerykańskich sądów, porównawczych studiów nad prawem konstytucyjnym, a także naukowej krytyki systemu komunistycznego – mówił o prof. Ludwikowskim laudator.

Drugi z odznaczonych – profesor Walter Rechberger doceniony został m. in. za: wieloletnie zaangażowanie w rozszerzanie i pogłębianie współpracy między Uniwersytetem Wiedeńskim a Uniwersytetem Jagiellońskim w szczególności w zakresie powołania i opieki nad pierwszą w Polsce Szkołą Prawa Austriackiego, pracę naukową nad austriackim i europejskim postępowaniem cywilnym i arbitrażowym, wydanie wiodących komentarzy do prawa o notariacie i egzekucji oraz aktywność dydaktyczną na uniwersytetach w Europie, USA, Ameryce Południowej, Chinach i RPA.

Prof. Walter Rechberger jest wybitnym specjalistą prawa cywilnego procesowego (postępowania cywilnego), emerytowanym profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego autorem ponad 300 pozycji naukowych w tym książek i opracowań monograficznych opublikowanych w Austrii oraz wielu innych krajach między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie , Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji, Turcji, Rumunii na Węgrzech czy w Polsce.

Pełniąc funkcję Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego (1999-2006) podjął decyzję o uruchomieniu Szkoły Prawa Austriackiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Dzięki temu krokowi, niełatwemu ze względów organizacyjnych i finansowych, od kilkunastu lat WPiA ma możliwość goszczenia najlepszych profesorów z poszczególnych dyscyplin prawa w Austrii, co stanowi wzbogacenie oferty dydaktycznej dla aktualnych studentów i daje możliwość podjęcia staży oraz pracy w zawodach prawniczych dla wielu absolwentów tej szkoły. Szkołę prawa austriackiego od roku 2006/2007 w którym odbyła się pierwsza edycja podjęło i w zdecydowanej większości ukończyło blisko pół tysiąca studentów.

- Dzisiejsze odznaczenie dla prof. Rechbergera, nie jest wyróżnieniem jedynie za zasługi dla UJ, jest odznaczeniem za wielkie uczestnictwo w budowaniu idei europejskiego uniwersytetu, budowaniu wspólnoty prawników, którzy mają zadanie tworzenie Europy zgodnej z zasadami państwa prawa – podkreślił w laudacji prof. Fryderyk Zoll.

- Praworządność jest podstawą sprawiedliwości. Postrzegam wielość szkół praw obcych, które istnieją na Uniwersytecie Jagiellońskim jako istotny wkład w przygotowanie do zapanowania powszechnej sprawiedliwości. Szkoły te otwierają przed ich absolwentami wizję tego, jak konkretnie projektować formy praworządności w różnych dyscyplinach. A wzajemne poznanie sprzyja społeczeństwu – zaznaczył prof. Rechberger w wystąpieniu wygłoszonym po odebraniu odznaczenia.

Uroczystość w auli Collegium Novum była także okazją do wręczenia dyplomów absolwentom Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz Szkoły Prawa Austriackiego.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron