Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego

19 lutego w Toruniu, w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, która jest jednocześnie świętem noszącego jego imię toruńskiego uniwersytetu, zainaugurowany został Światowy Kongres Kopernikański, organizowany w 550. rocznicę urodzin wielkiego astronoma. Wydarzenie organizują wspólnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Celem kongresu jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, a także jego wpływu na rozwój nauki, kultury i sztuki. Obrady odbywać się będą kolejno w trzech polskich miastach uniwersyteckich silnie związanych z działalnością Kopernika:  w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca) i Toruniu (12-15 września).

W auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i rektorskich polskich uczelni. Przemawiali rektorzy współorganizujących Kongres uniwersytetów: prof. Andrzej Sokala – rektor UMK, prof. Jacek Popiel – rektor UJ, prof. Jerzy Przyborowski – rektor UWM oraz prof. Krzysztof Mikulski – dyrektor Centrum Badań Kopernikańskich. Głos zabrał m.in minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, odczytano także listy skierowane do uczestników kongresu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego.

 - Obchody urodzin naszego Patrona postrzegamy przede wszystkim jako czas refleksji nad własnym dziedzictwem i przypomnienia, że postać Kopernika, mimo upływu wieków, może wciąż inspirować ludzi nauki i być wskazówką w naszych codziennych wyborach – mówił prof. Andrzej Sokala, rektor UMK. Przypomniał także, że Kopernik postrzegany od dawna jest nie tylko jako autor rewolucyjnej teorii heliocentrycznej, ale także jako twórca metody naukowej w poznawaniu świata i rządzących nim praw. To on jako pierwszy zrozumiał rolę obserwacji i doświadczeń, o których pisał, że są „najpewniejszymi w życiu nauczycielami”. Swoją teorię oparł na obserwacjach astronomicznych i dowodach matematycznych, a metodyczne poznawanie rzeczywistości wykazywał także w innych dziedzinach, którymi się zajmował.

- Mikołaj Kopernik uznawany jest za jednego z pierwszych ludzi renesansu – to pojęcie w powszechnej świadomości wiąże się przede wszystkim z rozległością zainteresowań i szerokim spojrzeniem na świat. Jednak prawdziwy człowiek renesansu, polihistor, to nie tylko człowiek wielu talentów, ale ktoś, kto potrafi dostrzec elementy łączące na pozór nieprzystające do siebie fragmenty rzeczywistości i czerpać z wiedzy oraz metod przynależnych do różnych dziedzin i dyscyplin – mówił prof. Sokala.

 - Największym zobowiązaniem, jakie pozostawił nam Mikołaj Kopernik, jest dążenie do prawdy i odwaga, by stawać w jej obronie. Dewizą naszego Uniwersytetu jest fragment z listu Mikołaja Kopernika do papieża Pawła III, w którym jednoznacznie stwierdza, że najwyższym obowiązkiem człowieka nauki jest „we wszystkim szukać prawdy” (veritas in omnibus querenda est) – podkreślił rektor UMK.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel w swoim wystąpieniu wyraził przekonanie, że w Światowym Kongresie Kopernikańskim uczestniczyć będzie całe polskie środowisko akademickie.

- Zapraszając do Krakowa, gdzie dominować będą dwa tematy: ekonomia i filozofia, liczymy nie tylko na refleksję naukową, ale także na możliwość przedstawienia szerszemu gronu osób miejsc, które są związane bezpośrednio z Kopernikiem – mówił prof. Popiel, przypominając, że w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zdeponowany jest manuskrypt najsłynniejszego dzieła Kopernika - „De revolutionibus”.

Z kolei w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowywane są autentyczne instrumenty astronomiczne z epoki (torquet, astrolabium, globus nieba), z którymi Mikołaj Kopernik prawdopodobnie miał styczność w trakcie swych studiów na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Znajdującą się nieopodal reprezentacyjną aulę Collegium Novum UJ zdobi natomiast jedno z najsłynniejszych malowideł Jana Matejki – „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”.

Ważnym punktem programu uroczystości był wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. Phillip James Edwin Peebles, kanadyjsko-amerykański fizyk, kosmolog, astrofizyk i astronom, jeden z pionierów teorii formowania się struktur kosmicznych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2019.


Światowy Kongres Kopernikański będzie miał formułę "kroczącą". Po lutowym święcie obrady odbywać się będą kolejno w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca), żeby następnie we wrześniu powrócić do Torunia. W Krakowie spotkają się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin. W programie znajdą się sekcja filozoficzna "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcja ekonomiczna " Wokół pieniądza", której celem jest przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej.

W części olsztyńskiej kongresu obrady skupią się na biografii astronoma, a także muzeach mu poświęconych. Zaplanowano sekcję biograficzną "Mikołaj Kopernik - życie i działalność", która przybliży m.in. edukację i młodość astronoma oraz jego działalność publiczną, a także sekcję muzealno-konserwatorską poświęconą problemom związanym z badaniem, inwentaryzacją oraz utrzymaniem obiektów zabytkowych, które bezpośrednio związane są z postacią Mikołaja Kopernika.

We wrześniowej odsłonie Kongresu, kiedy obrady wrócą do Torunia, wezmą udział historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia skierowane do nauczycieli, edukatorów, młodzieży oraz społeczności lokalnej. W tej części zaplanowano aż sześć sekcji: astronomiczną, kulturoznawczą, historii medycyny, lekarską, nauczycielską, młodzieżową.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron