Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczyste odnowienie doktoratu nestora krakowskiej stomatologii

Uroczyste odnowienie doktoratu nestora krakowskiej stomatologii

5 czerwca w auli Collegium Novum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołane z okazji odnowienia doktoratu prof. Stanisława Majewskiego. To właśnie dzięki jego nadzwyczajnej aktywności i trwających wiele lat konsekwentnych starań, UJ w jubileuszowym roku 600-lecia odnowienia wzbogacił się o nowoczesny obiekt, w którym utworzono Instytut Stomatologii oraz Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną.

Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wyróżnił się w pracy dla najstarszej polskiej uczelni lub społeczeństwa. Z wnioskiem o uhonorowanie prof. Stanisława Majewskiego wystąpili profesorowie Wydziału Lekarskiego UJ CM. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu 29 marca br. podjął uchwałę o odnowieniu po 50 latach doktoratu prof. Stanisława Majewskiego i nadaniu tej uroczystości charakteru uczelnianego. Wybitnego naukowca wyróżniono w szczególności za pionierskie osiągnięcia naukowe w zakresie gnatofizjologii stomatologicznej i chorób infekcyjnych jamy ustnej oraz implantoprotetycznej rekonstrukcji uzębienia, osiągnięcia dydaktyczne i nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz najstarszej polskiej uczelni, w tym za utworzenie nowoczesnego Instytutu Stomatologii. Profesor wniósł także znaczący wkład do ogólnokrajowego rozwoju stomatologii w okresie przełomu XX i XXI wieku.

- Do szczególnych osiągnięć naukowych profesora Stanisława Majewskiego, które na trwałe weszły do teorii i praktyki współczesnej medycyny i stomatologii, należą m.in. zbadanie istoty zmian biocenozy jamy ustnej oraz roli czynników infekcyjnych w etiologii jednostki chorobowej opisanej przez autora jako "stomatitis prothetica", pionierskie w Polsce badania nad występowaniem dysfunkcji skroniowo-żuchwowych i tkankową reaktywnością na stopy implantowane do organizmów żywych, współudział w badaniach nad polskim systemem implantów dentystycznych oraz wprowadzenie do praktyki stomatologicznej nowych metod leczenia w zakresie implantologii stomatologicznej, protetyki i dysfunkcji narządu żucia. Niektóre z osiągnięć w zakresie klinicznej i laboratoryjnej praktyki stomatologicznej zostały zastrzeżone patentami, a inne były wyróżniane licznymi nagrodami naukowymi - mówiła w laudacji prof. Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Laudatorka dodała, że prof. Stanisław Majewski - wobec braku uczelnianej bazy lokalowej dla zakładów i klinik stomatologicznych - podjął skuteczne starania o uzyskanie powojskowego budynku koszarowego przy ul. Montelupich 4. Jako pełnomocnik prorektora UJ ds. Collegium Medicum koordynował całość prac projektowych i wykonawczych tej inwestycji - rozbudowę i modernizację obiektu z jego dostosowaniem do potrzeb wszystkich jednostek Instytutu Stomatologii, którego po zakończeniu prac w 2000 roku został pierwszym dyrektorem. Instytut uznano wówczas za najnowocześniejszą placówkę stomatologii uniwersyteckiej w Polsce.

- Przedstawiając sylwetkę profesora Stanisława Majewskiego pragnę podkreślić, że jego działalność była aktywnością wielopłaszczyznową i co najważniejsze w każdym z jej kierunków przynoszącą konkretne efekty będące realną wartością dla ogólnego potencjału zarówno intelektualnego, jak i też materialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - zaznaczyła prof. Jolanta Pytko-Polończyk.

Prof. Stanisław Majewski przypomniał, że kolebką polskiej stomatologii jako dziedziny nauk medycznych i praktyki lekarskiej jest krakowski uniwersytet. W połowie XVIII w. przedmiot ten wprowadzono do programu studiów na Wydziale Lekarskim, a później w Klinice Chirurgii powstało Uniwersyteckie Ambulatorium Dentystyczne, na bazie którego utworzono jeden z pierwszych w Europie instytutów stomatologicznych. Jak mówił bohater dzisiejszej uroczystości, na tych rozwiązaniach wzorowały się później uniwersytety we Lwowie, Wilnie, Warszawie i już w niepodległej Polsce w Poznaniu.

- Historii tej nie znałem jako student Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Moja fascynacja naukami medycznymi skupiała się na internie, chirurgii oraz medycynie sądowej, ponieważ przedmioty te wykładali, z należnym im niezwykłym kunsztem, wybitni profesorowie. Podczas tak zwanych białych niedziel mogliśmy się zapoznać między innymi z katastrofalnym stanem jamy ustnej pacjentów. W miejscowościach jeszcze niezelektryfikowanych rzadko spotykani wówczas dentyści pracowali przy lampach naftowych. Pomyślałem wtedy, że skala zaniedbań w tej dziedzinie praktyki lekarskiej to dla młodego człowieka prawdziwe wyzwanie. Swoimi spostrzeżeniami, ale także pewnym rozczarowaniem, podzieliłem się z profesorem Tadeuszem Popielą, który uświadomił mi, że przy tej lampie naftowej i „bormaszynie” wiele nie dokonam. Profesor powiedział mi wtedy, że aby mieć realny wpływ na jakikolwiek postęp, trzeba wypracować najpierw odpowiednio znaczącą pozycję własną, wiedzieć i umieć. Słowem - być kimś, a właściwą drogą jest nauka i praca akademicka. Ta krótka rozmowa przy filiżance kawy zmieniła mój życiorys. Dzięki temu mogłem aktywnie uczestniczyć w rozwoju krakowskiej i polskiej stomatologii - mówił prof. Stanisław Majewski.

Profesor w swoim wystąpieniu odniósł się także do spraw bieżących. Jego zdaniem niebezpiecznym zjawiskiem jest organizowanie wydziałów lekarskich "gdziekolwiek", czyli poza strukturami uniwersyteckich uczelni medycznych. - W Krakowie można by uruchomić stomatologię na przykład na Wydziale Wiertnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. Na razie jest to żart, ale bądźmy czujni. Dzieje się coś dziwnego i chyba niedobrego. Wydaje mi się, że nie zmierzamy w dobrym kierunku - dodał.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron