Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Delegacja z Arabii Saudyjskiej z wizytą na UJ

27 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła delegacja przedstawicieli Komisji Ewaluacji Szkolnictwa Publicznego (Public Education Evaluation Commission) z Arabii Saudyjskiej, w skład której weszli przewodniczący Komisji dr Naif Hahal Alromi, dyrektor ds. ewaluacji szkół Samer Rabea Jan, a także Naif Mohammad Alobid Mohammad oraz Rafaa Al Mutairi.

W imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego delegację przyjęli prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn oraz prorektor ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania. W spotkaniu udział wzięli również kierownik Zakładu Zarządzania w Edukacji Instytutu Spraw Publicznych UJ dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz oraz były wiceminister w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Jakubowski.

Głównymi tematami omawianymi podczas spotkania były systemy ewaluacji oświaty oraz międzynarodowe polityki ewaluacyjne, a także efektywność ewaluacji w odniesieniu do instytucji szkolnictwa wyższego.

Public Education Evaluation Commission jest założoną w 2013 roku rządową organizacją podległą bezpośrednio premierowi Arabii Saudyjskiej. Celem działania Komisji to przede wszystkim poprawa jakości i skuteczności edukacji publicznej, a także rozwój i wsparcie gospodarki poprzez poprawę wyników kształcenia w instytucjach publicznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron