Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kodeks wartości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kodeks wartości

Kodeks wartości

25 czerwca 2003 roku na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęty został Akademicki Kodeks Wartości. Powstanie tego dokumentu wynikło z potrzeby zdecydowanego zamanifestowania i podkreślenia zasad oraz wartości, którymi kieruje się wspólnota akademicka UJ. Stworzenie kodeksu stało się koniecznością w obliczu powszechnego poczucia, że wartości takie jak prawda, odpowiedzialność, rzetelność nauczania oraz wolność nauki są zagrożone. Twórcy kodeksu mieli również na uwadze fakt, że brak poszanowania dla wartości akademickich skutkuje niedoskonałym kształceniem, które z kolei powoduje, że studentom przekazywana jest niepełnowartościowa wiedza i umiejętności. Wynikiem naruszania wartości akademickich jest także powstawanie prac naukowych o niewielkiej wartości poznawczej. Psucie standardów akademickich odbija się negatywnie na dobru całego społeczeństwa i postępie nauk, zatem ich obrona jest sprawą wagi ogólnospołecznej. Stworzono spis fundamentalnych zasad, które przez wieki tworzyły autorytet nauki, wyrażając siłę moralną akademickiego świata oraz sens posłannictwa uczonych w promocji cnót etycznych i obywatelskich. Ich obecność w postawach, zachowaniach członków wspólnoty akademickiej, w ich wzajemnych relacjach na uczelni daje gwarancję utrzymania podstawowych wartości obyczajowych i etycznych ukształtowanych przez wielowiekową tradycję uniwersytecką. Korpus zasad obowiązujących na UJ dopełnia opracowany przez Fundacje Rektorów Polskich i uchwalony 26 kwietnia 2007 roku przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Kodeks: Dobre praktyki w szkołach wyższych.

Pliki do pobrania
pdf
Akademicki Kodeks Wartości
pdf
Kodeks: Dobre praktyki w szkołach wyższych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron