Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

http://www.uj.edu.pl/uj-lift-theme/images

Lista jednostek administracyjnych UJ

Jednostki administracyjne podległe Rektorowi

Jednostki administracyjne podległe Prorektorowi ds. dydaktyki

Jednostki administracyjne podległe Prorektorowi ds. Collegium Medicum

Jednostki administracyjne podległe Prorektorowi ds. polityki kadrowej i finansowej

Jednostki administracyjne podległe Prorektorowi ds. rozwoju

Jednostki administracyjne podległe Prorektorowi ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Jednostki administracyjne podległe Kanclerzowi

Jednostki administracyjne podległe Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych

Jednostki administracyjne podległe Zastępcy Kanclerza ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Jednostki administracyjne podległe Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum

Jednostki administracyjne podległe Kwestorowi

Jednostki administracyjne podległe Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj