Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię

Read More o

Opieka medyczna

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych.

Read More o

Program "Bezpieczny Student"

Przeciwdziałanie zagrożeniom,promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń, udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

Read More o

Szkolenie BHK

Poznaj reguły rządzące szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Read More o

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych pracuje nad wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe ich traktowanie w dostępie do edukacji.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj