Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Struktura

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Administracja

Lista jednostek administracyjnych UJ

Ogólny spis jednostek administracyjnych UJ.

Read More o

Pion Rektora

Spis jednostek podległych Rektorowi.

Read More o

Pion Prorektora ds. Collegium Medicum

Spis jednostek podległych Prorektorowi ds. Collegium Medicum.

Read More o

Pion Prorektora ds. współpracy międzynarodowej

Spis jednostek podległych Prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej.

Read More o

Pion Prorektora ds. dydaktyki

Spis jednostek podległych Prorektorowi ds. dydaktyki.

Read More o

Pion Prorektora ds. rozwoju

Spis jednostek podległych Prorektorowi ds. rozwoju.

Read More o

Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej

Spis jednostek podległych Prorektorowi ds. polityki kadrowej i finansowej.

Read More o

Pion Prorektora ds. badań naukowych

Spis jednostek podległych Prorektorowi ds. badań naukowych.

Read More o

Pion Kanclerza

Spis jednostek podległych Kanclerzowi.

Read More o

Pion Zastępcy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami

Spis jednostek podległych Zastępcy Kanclerza. Read More o

Pion Zastępcy Kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych

Spis jednostek podległych Zastępcy Kanclerza. Read More o

Pion Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum

Spis jednostek podległych Zastępcy Kanclerza.

Read More o

Pion Kwestora

Spis jednostek podległych Kwestorowi.

Read More o

Pion Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum

Spis jednostek podległych Zastępcy Kwestora.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj