Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Nagrody i wyróżnienia

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Nagrody i wyróżnienia

Doktorzy honoris causa

Utrwalony niezwykle głęboko w tradycji Almae Matris Jagellonicae zwyczaj wyróżniania doktoratem honorowym sięga swymi początkami drugiego dziesięciolecia XIX wieku.

Read More o

Medal "Plus ratio quam vis"

Dewiza "Plus ratio quam vis" (łac. "Więcej znaczy rozum, niż siła") jest zgodnie ze Statutem UJ myślą przyświecającą całokształtowi działalności naszej Uczelni.

Read More o

Medal "Merentibus"

Medal przyznaje się z tytułu szczególnych zasług dla UJ. Medal może być przyznany osobie, organizacji lub instytucji zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Read More o

Profesorzy Honorowi UJ

Tytuł Profesora Honorowego nadaje Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Rektora, po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych.

Read More o

Laur Jagielloński

Nagroda Rektora "Laur Jagielloński" przyznawana jest z okazji święta Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 ostatnich lat.

Read More o

Zasłużony dla UJ

Osoba wyjątkowo zasłużona dla Uniwersytetu Jagiellońskiego może otrzymać Odznakę "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego". Odznakę tę przyznaje Senat na wniosek Rektora.

Read More o

Nagroda Pro Arte Docendi

Nagroda "Pro Arte Docendi" indywidualna bądź zespołowa, przyznawana jest z okazji inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Nagrodę przyznaje się wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej.

Read More o

Nagroda im. Hugona Kołłątaja

Nagroda Rektora UJ im. Hugona Kołłataja, indywidualna bądź zespołowa, przyznawana jest z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych.

Read More o

Oświęcimska Nagroda Praw Człowieka

Ma na celu promocję wartości uniwersalnych we współczesnej cywilizacji, takich jak niezbywalna godność osoby ludzkiej, prawda, dobro czy piękno.

Read More o

Nagroda im. Katarzyny Kulig

Nagroda jest przeznaczona dla młodych pracowników i absolwentów studiów doktoranckich UJ za wyróżniającą się pracę doktorską i habilitacyjną związaną z poszukiwaniem nowych leków.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj