Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce. Laureatką w zakresie teatrologii została dr Anna Burzyńska z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książki "Atlas anatomiczny Georga Büchnera", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Książka dr Anny Burzyńskiej jest nie tylko pierwszym polskim obszernym opracowaniem twórczości autora Woyzecka, lecz także pracą wielce oryginalną na tle światowej recepcji Georga Büchnera, po raz pierwszy tak obszernie przedstawiającą związki między jego artystyczną i naukową twórczością. Publikację poprzedziła imponująca, wieloletnia kwerenda autorki, obejmująca liczne zagraniczne archiwa i wszystkie najważniejsze opracowania w języku niemieckim, angielskim i francuskim.

Owocem połączenia badań historycznych i artystycznych jest interdyscyplinarna, wnikliwa i błyskotliwa analiza i interpretacja literackich i nieliterackich tekstów niemieckiego artysty-wizjonera, który w oryginalny sposób łączył pasje naukowe i pisarskie. Anna Burzyńska traktuje zróżnicowane gatunkowo teksty Büchnera równoprawnie, ponieważ osoba autora jest dla niej źródłem spójności dyskursu, a jego pisarstwo badawczo-twórczym laboratorium, w którym autor na wiele sposobów przeprowadzał eksperymenty epistemologiczne skupione na ciele ludzkim, zwierzęcym i społecznym. Trzeba przy tym podkreślić, że rzucają światło nie tylko na twórczość G. Büchnera, lecz także na skomplikowane relacje między nauką a sztuką i literaturą. Głęboko erudycyjna monografia ma również walory literackie dzięki znakomitej kompozycji i zaletom stylu autorki.

Dr Anna Burzyńska jest adiunktem w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski oraz dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Invisibile. Laureatka Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego, stypendystka m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, Instytutu Goethego oraz programu SPACE (Supporting Performing Arts Circulation in Europe). Prowadziła gościnnie wykłady i seminaria w ośrodkach naukowych i kulturalnych w Niemczech, Chinach, Czechach, Rosji, Estonii, na Litwie, Ukrainie i Kubie. Jako badaczka współpracuje m.in. z Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym i Center for Advanced Studies Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, jako kuratorka z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. Autorka książek "Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej", "The Classics and the Troublemakers. Theatre Directors from Poland", "Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka" oraz "Małe dramaty. Teatralność liryki Stanisława Grochowiaka".

Recommended
Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Nagrody naukowe PAN dla przedstawicieli UJ

Nagrody naukowe PAN dla przedstawicieli UJ

UJ <span lang='la'>Collegium Medicum</span> oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy zrealizują projekt Temicare 2.0

UJ Collegium Medicum oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy zrealizują projekt Temicare 2.0

Nagrody Miasta Krakowa dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nagrody Miasta Krakowa dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Web Content Display Web Content Display