Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Terminy zebrań wyborczych poszczególnych grup pracowników UJ

6 lutego 2024 r., godz. 9.00, Aula Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12

Zebranie wyborcze pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum i jednostce pomocniczej Collegium Medicum oraz w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych Collegium Medicum

7 lutego 2024 r., godz. 8.00, aula Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33

Zebranie wyborcze pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej, centrach transferu technologii i jednostkach pomocniczych oraz w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych (bez Collegium Medicum)

12 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum i jednostce pomocniczej Collegium Medicum z wyłączeniem pracowników obsługi

14 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej, centrach transferu technologii i jednostkach pomocniczych z wyłączeniem pracowników obsługi (bez Collegium Medicum)

19 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych (łącznie z Collegium Medicum) oraz w ośrodkach studiów międzyobszarowych z wyłączeniem pracowników obsługi

21 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych

21 lutego 2024 r., godz. 11.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych

28 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze Zgromadzenia Delegatów w celu wyboru 10 elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i 3 członków Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

9 kwietnia 2024 r., godz. 12.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu Kolegium Elektorów w celu wyboru przewodniczącego Kolegium Elektorów oraz zaopiniowania terminu i miejsca spotkania kandydatów na Rektora z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni

25 kwietnia 2024 r. godz. 10.00, aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24

Zebranie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu wyboru Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024–2028

8 maja 2024 r., godz. 12.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu Kolegium Elektorów UJ w celu zaopiniowania kandydatów na prorektorów UJ na kadencję 2024–2028

9 maja 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych w celu wyboru 2 członków Senatu UJ na kadencję 2024–2028

9 maja 2024 r., godz. 11.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych w celu wyboru 3 delegatów do Zgromadzenia Delegatów (wybory członków Senatu UJ na kadencję 2024–2028)

23 maja 2024 r., godz. 12.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu Zgromadzenia Delegatów w celu wyboru 6 członków Senatu UJ na kadencję 2024–2028 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni