Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant ERC na badanie wpływu sztucznej inteligencji na mobilność miejską

Grant ERC na badanie wpływu sztucznej inteligencji na mobilność miejską

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) ogłosiła wyniki konkursu Starting Grants 2022. Najbardziej prestiżowy grant na Starym Kontynencie udało się zdobyć dr. inż. Rafałowi Kucharskiemu z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowiec zbada, jaki wpływ będzie miała sztuczna inteligencja na mobilność miejską. Na 5-letnie badania przyznano mu 1,49 mln euro.

ERC od 2008 roku przyznaje granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. Starting Grants jest przeznaczony dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie. Maksymalna wysokość grantu to 1,5 mln euro. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy.

W tym roku o Starting Grants ubiegało się prawie 3 tys. przedstawicieli nauki. Ostatecznie dofinansowanie otrzyma 408 projektów o łącznej wartości 636 mln euro z 26 krajów Europy. Najwięcej z nich będzie realizowanych w Niemczech (81), Wielkiej Brytanii (70), Holandii (40) i we Francji (39). Naukowcom z polskich jednostek udało się zdobyć 4 granty. ERC postanowiło dofinansować projekty realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

- Jako dziekan wyrażam dumę i zadowolenie, że dr inż. Rafał Kucharski będzie kierował pierwszym grantem ERC realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki. W ubiegłym roku został on zatrudniony na naszym wydziale w ramach konkursu programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński. Mimo krótkiego okresu zatrudnienia jest już w pełni zintegrowany ze środowiskiem naszej jednostki. Udało mu się już utworzyć zespół badawczy, który dzięki uzyskanemu grantowi ERC ma szansę na dalszy prężny rozwój w niezwykle istotnej tematyce. Warto podkreślić, że realizacja grantu ma szansę przynieść niezwykle praktyczne zastosowania, które będą wpływać na życie każdego z nas - mówi prof. Włodzimierz Zwonek, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Sztuczna inteligencja to sposób na rozwiązanie problemów transportu w miastach. Wciąż jednak nie wiemy, jakie wiążą się z tym ryzyka. Dr inż. Rafał Kucharski z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ sprawdzi, czy inteligentne maszyny mogą nas przechytrzyć - dojeżdżać do celu szybciej, sprawniej lub taniej niż ludzie. Wprowadzenie sztucznej inteligencji, przy ograniczonej przestrzeni miast, będzie oznaczać, że użytkownicy bez dostępu do technologii będą podróżować dłużej i w gorszych warunkach. Projekt "COeXISTENCE - Playing urban mobility games with intelligent machines. Framework to discover and mitigate human-machine conflicts" najpierw sprawdzi, czy takie ryzyko faktycznie występuje, a następnie zaproponuje metody osiągania synergii i wspólnego korzystania z przestrzeni miast.

- To jak funkcjonują miasta i że pewne drogi się korkują, a linie tramwajowe czy autobusowe są bardziej obciążone, wynika z interakcji między ludźmi i z naszych decyzji, o której godzinie wyjechać, jaki środek transportu i trasę wybrać. Jeśli decyzję zaczną podejmować za nas roboty czy maszyny ze sztuczną inteligencją, to jest ryzyko, że z nami wygrają. Może się okazać, że właściciele samochodów wyposażonych w sztuczną inteligencję mniej czasu stracą w korkach, a ci którzy nie dysponują dostępem do technologii, będą ponosić coraz większe koszty, bo ograniczone zasoby zostaną wykorzystane przez sztuczną inteligencję - mówi dr inż. Rafał Kucharski.

I dodaje: - W tych interdyscyplinarnych badaniach modele miejskich systemów transportowych będą łączone z modelami głębokiego uczenia maszynowego. W wirtualnym środowisku symulacyjnym ludzie symulowani modelami behawioralnymi i maszyny używające głębokich sieci neuronowych do podejmowania optymalnych decyzji wspólnie będą konkurować o ograniczone zasoby. W czterech grach, w które wszyscy nieświadomie gramy każdego dnia z innymi kierowcami i pasażerami, maszyny będą chciały najpierw nauczyć się nas naśladować, następnie przechytrzyć, korzystając ze swych przewag nad ludźmi, aby w końcu zostać ujarzmionymi i uregulowanymi tak, by z nami synergicznie współdziałać, pomagając miastom osiągać cele neutralności klimatycznej.

Dr inż. Rafał Kucharski pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ od 2021 roku. Zatrudniony został w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ. Kieruje grantem NCN Opus, prowadzonym w Grupie Metod Uczenia Maszynowego, w której nadzoruje prace 4-osobowego zespołu badawczego rozwijającego metody współdzielenia przejazdów w miastach. Przed powrotem do Polski pracował jako postdoc (2019-2021) w grancie ERC na Uniwersytecie Technicznym w Delft, gdzie modelował i symulował działanie tzw. platform mobilnościowych, tj. Uber. Wcześniej był zatrudniony na Politechnice Krakowskiej w zespole zajmującym się budową modeli transportowych wykorzystywanych m.in. w Krakowie i Warszawie. W trakcie doktoratu współpracował z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie, w którym opracował algorytmy zarządzania ruchem miejskim w sytuacjach kryzysowych.

Przypomnijmy, że w ubiegłych latach granty ERC przyznano także innym naukowcom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te najbardziej prestiżowe stypendia na Starym Kontynencie otrzymali: dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ i dr Rafał Banka (Wydział Filozoficzny), dr hab. Michał Németh, prof. UJ (Wydział Filologiczny), dr hab. Sebastian Glatt (Małopolskie Centrum Biotechnologii), dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ i dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (Wydział Chemii) oraz dr Krzysztof Szade (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).

Polecamy również
Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendystami fundacji Fulbrighta
Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendystami fundacji Fulbrighta
Polsko-ukraiński projekt badawczy na UJ zrealizuje prof. Maciej Pabijan
Polsko-ukraiński projekt badawczy na UJ zrealizuje prof. Maciej Pabijan
Studentka UJ CM z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii
Studentka UJ CM z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii
Prof. Małgorzata Barańska pokieruje polsko-niemieckim projektem badawczym
Prof. Małgorzata Barańska pokieruje polsko-niemieckim projektem badawczym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron