Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla naukowców

Dla naukowców

Naukowcy, pragnąc zrozumieć świat, poszukują odpowiedzi na pytania, na które dotychczas nikt nie odpowiedział. Chcą odkryć to, co do tej pory, było niezrozumiałe, stworzyć wynalazki, które ułatwią nasze życie. W tych poszukiwaniach przydatne mogą się okazać narzędzia oferowane on-line, bazy danych i strony internetowe adresowane do badaczy.

ResearchGate

strona serwisu

Międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy, skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin. Umożliwia dzielenie się artykułami i wynikami badań, poblikowanie własnych wykładów i referatów. Przy jego pomocy można zadawać pytania ekspertom w danej branży, udzielać odpowiedzi oraz poszukiwać współpracowników do badań. Baza danych ResearchGate zawiera ponad 67 milionów haseł.

Mendeley

oficjalna strona programu

Program służący do zarządzania bibliografią oraz udziału w akademickiej sieci społecznościowej, który pozwala utworzyć osobistą bibliotekę prac naukowych, korzystać z niej z każdego miejsca, udostępniać opatrzone własnymi komentarzami artykuły innym badaczom oraz pozostawać na bieżąco z wynikami najnowszych badań.

Repozytorium UJ

strona Repozytorium

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Repozytorium UJ i Bibliografii Publikacji Pracowników UJ. Biblioteka Jagiellońska zapewnia niezbędną pomoc, konsultacje i szkolenia.

Portal Czasopism Naukowych

Portal Czasopism Naukowych - jakość, dostępność, umiędzynarodowienie

W portalu znaleźć można wersje elektroniczne czasopism i innych periodyków naukowych oznaczonych numerami ISSN. Wszyscy pracownicy i studenci UJ mają darmowy dostęp do wszystkich treści Portalu.

ScienceMarket

ScienceMarket UJ - wynalazki, innowacje, usługi badawcze

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zadaniem jest kompleksowe wspieranie współpracy naukowców UJ z otoczeniem gospodarczym. Zarządza bazą wynalazków UJ, bazą usług badawczych, identyfikuje i łączy zespoły naukowe oraz ekspertów UJ z partnerami biznesowymi.

serwis nauka.uj.edu.pl

www.nauka.uj.edu.pl - nauka i okolice

Część strony internetowej UJ poświęcona popularyzowaniu nauki, badań prowadzonych na UJ, prezentująca postacie uniwersyteckich naukowców i ich publikacje.

Jakość kształcenia

www.jakosc.uj.edu.pl

Strona prezentuje informacje związane z jakością kształcenia przydatne pracownikom dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym i administracyjnym UJ.

USOSweb

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

USOS to główny system dziekanatowy obsługujący tok studiów wszystkich studentów UJ. Przechowuje dane osobowe, przedmioty, wpisy na studia, oceny i wiele innych ważnych rzeczy. Dostęp do USOS posiadają jedynie pracownicy sekretariatów i dziekanatów.

HRS4R

HRS4R - Uniwersytet Jagielloński

Strona HRS4R zawiera istotne dla pracowników naukowych UJ informacje dotyczące kluczowych dokumentów związanych z wyróżnieniem Human Resources Excellence in Research (logo HR), procedur rekrutacyjnych, infrastruktury badawczej, mobilności międzynarodowej, konkursów, grantów. Struktura strony odzwierciedla 4 główne obszary Europejskiej Karty Naukowca takie jak: etyka, rekrutacja, warunki pracy, szkolenia i rozwój.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron