Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022

Ogółem
38597
34432
Studenci
1890
Doktoranci
2275
Słuchacze studiów podyplomowych

Liczba prowadzonych kierunków w roku akademickim 2021/2022

168
kierunków
16
wydziałów

Liczba pracowników (wraz z Collegium Medicum)

Nauczyciele akademiccy
4737
Profesorowie zwyczajni
586
Profesorowie nadzwyczajni i wizytujący
691
Adiunkci
1825
Asystenci
1059
Inni
576
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
3998
Ogółem
8735
Stan z dnia
31 grudnia 2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron