Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2018/2019

Ogółem
41661
36630
Studenci
2761
Doktoranci
2270
Słuchacze studiów podyplomowych

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności w roku akademickim 2018/2019

94
kierunków
177
specjalności
16
wydziałów

Liczba pracowników pełnozatrudnionych (wraz z Collegium Medicum)

Nauczyciele akademiccy
3809
Profesorowie zwyczajni
268
Profesorowie nadzwyczajni
392
Profesorowie wizytujący
1
Docenci
0
Adiunkci
1923
Asystenci
665
Wykładowcy i starsi wykładowcy
469
Lektorzy i instruktorzy
73
Dyplomowani bilbiotekarze i pracownicy dokumentacji i informacji naukowej
18
Nienauczyciele akademiccy
3437
Ogółem
7246

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2017)

A+
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
A
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Historyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Biologii
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Studiów Międzynarowych i Politycznych
Wydział Geografii i Geologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Stan z dnia
31 grudnia 2018

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj