Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2017/2018

Ogółem
43961
38860
Studenci
2996
Doktoranci
2105
Słuchacze studiów podyplomowych

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności w roku akademickim 2017/2018

86
kierunków
117
specjalności
16
wydziałów

Liczba pracowników pełnozatrudnionych (wraz z Collegium Medicum)

Nauczyciele akademiccy
3811
Profesorowie zwyczajni
271
Profesorowie nadzwyczajni
388
Profesorowie wizytujący
0
Docenci
0
Adiunkci
1885
Asystenci
685
Wykładowcy i starsi wykładowcy
491
Lektorzy i instruktorzy
70
Dyplomowani bilbiotekarze i pracownicy dokumentacji i informacji naukowej
21
Nienauczyciele akademiccy
3388
Ogółem
7199

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2017)

A+
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
A
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Historyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Biologii
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Studiów Międzynarowych i Politycznych
Wydział Geografii i Geologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Stan z dnia
30 listopada 2017

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj