Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategie rozwoju UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030 jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Uczelni. Dokument określa cele i kierunki rozwoju Uniwersytetu w jego otoczeniu bliższym i dalszym do roku 2030.

Robocza wersja dokumentu, przygotowana przez zespół pracujący pod kierownictwem prof. Jarosława Górniaka, powstała we współpracy z prorektorami, kanclerzami i kwestorami UJ. Wstępna wersja dokumentu uzyskała pozytywną opinię Kolegium Rektorskiego 14 kwietnia 2021 i rekomendację do rozpoczęcia konsultacji ze społecznością akademicką naszej Uczelni.

25 maja 2021 roku dokument został zaopiniowany przez Radę Uczelni UJ, a 26 czerwca był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UJ, który podejmując uchwałę nr 71/VI/2021 zatwierdził ostatecznie "Strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku".

Pliki do pobrania
pdf
Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia klimatyczno-ekologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030

Strategia klimatyczno-ekologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030

Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu należą do największych i najpilniejszych wyzwań XXI wieku.

W myśl Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r. (Cel V. pkt. 4) Uczelnia odpowiada na globalne wyzwanie, jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochrona środowiska naturalnego poprzez badania i prace eksperckie, aktywność edukacyjną, politykę zakupów, przyjazną dla środowiska naturalnego politykę inwestycyjną, ograniczenie emisyjności infrastruktury, rozwój terenów zielonych i sprzyjanie niskoemisyjnemu transportowi. Uniwersytet Jagielloński współpracuje z uczelniami partnerski mi z Uniwersytetu Europejskiego UNA Europa w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i zmierzenia się z jego zagrożeniami w postaci kryzysu klimatycznego oraz utraty bioróżnorodności, wsp ieraniu rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej oraz podnoszeniu świadomości i promowani u zachowań proklimatycznych w społeczności akademickiej.
Pliki do pobrania
pdf
Strategia klimatyczno-ekologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030

Widok zawartości stron Widok zawartości stron