Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia rozwoju

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia Rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia Rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030 jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Uczelni. Dokument określa cele i kierunki rozwoju Uniwersytetu w jego otoczeniu bliższym i dalszym do roku 2030.

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2020/21, zgodnie ze Statutem UJ, uchwalił dokument opisujący strategię rozwoju Uniwersytetu do 2030 roku.

Robocza wersja dokumentu, przygotowana przez zespół pracujący pod kierownictwem prof. Jarosława Górniaka, powstała we współpracy z prorektorami, kanclerzami i kwestorami UJ. Wstępna wersja dokumentu uzyskała pozytywną opinię Kolegium Rektorskiego 14 kwietnia br. i rekomendację do rozpoczęcia konsultacji ze społecznością akademicką naszej Uczelni.

Do 30 kwietnia można było zgłaszać drogą mailową oraz poprzez specjalnie utworzone forum dyskusyjne własne uwagi i propozycje zmian dokumentu. 10 maja odbyło się zorganizowane w formie zdalnej otwarte spotkanie ze społecznością akademicką naszej uczelni.

25 maja dokument został zaopiniowany przez Radę Uczelni UJ, a 26 czerwca był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UJ, który podejmując uchwałę nr 71/VI/2021 zatwierdził ostatecznie "Strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku".

Pliki do pobrania
pdf
Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku
pdf
"Założenia strategii UJ na lata 2021-2030" przedstawione 18.11.2020 r. na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego oraz 19.11.2020 r. na posiedzeniu Rady Uczelni UJ
pdf
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Uniwersytecie Jagiellońskim: założenia konstrukcji systemu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj