Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko Prezydium KRASP ws. oświadczenia rektora UAM w Poznaniu

Stanowisko Prezydium KRASP ws. oświadczenia rektora UAM w Poznaniu

20 sierpnia 2019 r. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) opublikowało stanowisko w sprawie oświadczenia rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzeja Lesickiego. Poniżej zamieszczamy jego treść.

 

 

 

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz koniecznością przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną,

zgodnie z duchem wcześniejszych dokumentów KRASP:

  • Apelu Prezydium KRASP z 15 października 2015 r. o przeciwstawianie się mowie nienawiści, popartego jednomyślnie przez Zgromadzenie Plenarne KRASP,
  • Apelu Prezydium KRASP z 10 maja 2016 r. „Uczelnie przeciw rasizmowi”,
  • Deklaracji "Universities for Enlightenment", przyjętej na spotkaniu delegacji konferencji rektorów 10 krajów Europy Środkowej w Wiedniu 13 grudnia 2018 r.,

w poczuciu odpowiedzialności uczelni za kształtowanie wśród studentów i w całym społeczeństwie podstawowych wartości, na których oparte jest funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa,

w obliczu nasilających się aktów agresji fizycznej i słownej oraz przejawów wrogości wobec przedstawicieli różnego rodzaju mniejszości, stymulowanych wypowiedziami osób publicznych,

w pełni popiera przesłanie zawarte w oświadczeniu rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. Andrzeja Lesickiego, opublikowanym 12 sierpnia br. na stronie internetowej amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/oswiadczenie-rektora.

Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Pliki do pobrania
pdf
Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie oświadczenia rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polecamy również
MCB UJ przeprowadzi badania środka przeciwko łuszczycy
40,5 mln zł na badania w konkursach Narodowego Centrum Nauki
Ogłoszono laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2019
Badaczka z Wydziału Biologii z grantem Marii Skłodowskiej-Curie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj