Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trzy badaczki z UJ utworzą własne zespoły dzięki grantom Lider

Trzy badaczki z UJ utworzą własne zespoły dzięki grantom Lider

Nowy kosmetyk wspomagający terapię przebarwień, holograficzny asystent medyczny lekarza oraz skuteczniejsze leczenie chorób układu krwiotwórczego - to zagadnienia, nad którymi będą pracowały uczone z Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatki 11. edycji programu Lider organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Nagrodzone otrzymają prawie 4,2 mln złotych na realizację badań i stworzenie swojego zespołu.

Lider jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest ich wsparcie w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. W ramach programu nie narzucono ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Wyniki prac badawczych mają mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. Jak poinformowało NCBR, na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, finansowanie otrzymało 60 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi ponad 84 mln zł.

Grant w wysokości prawie 1,2 mln zł otrzymała dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Celem jej projektu jest stworzenienie nowego produktu kosmetycznego wspomagającego terapię przebarwień poprzez hamowanie ich powstawania lub redukowanie istniejących zmian hiperpigmentacyjnych. Opracowany kosmetyk będzie zawierał w swoim składzie innowacyjną substancję aktywną o potwierdzonym działaniu jako inhibitor melanogenezy. W ramach prac nowy inhibitor melanogenezy zostanie zaprojektowany, zsyntezowany i przebadany z wykorzystaniem referencyjnych modeli in vitro opartych o zaawansowaną metodykę i nowoczesny sprzęt badawczy. Realizacja projektu umożliwi potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa nowej substancji aktywnej, która zostanie wykorzystana jako składnik produktu kosmetycznego.

Laureatką programu Lider została również dr inż. Klaudia Proniewska z Wydziału Lekarskiego UJ CM. Jej zespół badawczy będzie pracować nad holograficznym asystentem medycznym lekarza przy wykorzystaniu zaawansowanego urządzenia technologii holograficznej, tj. okularów HoloLens 2 oraz kamer przestrzennych Azure Kinect DK firmy Microsoft. Projekt dotyczy digitalizacji i korzystania z rozszerzonej rzeczywistości w pomieszczeniach, w których pracują lekarze. Proponowane rozwiązanie da nowe możliwości i umożliwi dodatkowe wsparcie w procesie diagnostyki klinicznej podczas wykonywania zabiegów medycznych oraz podgląd zabiegu z innej niestandardowej lokalizacji bez ograniczeń przestrzennych związanych z perspektywą operatora. Zarówno system, jak i aplikacja będą wnosić znaczący wkład w poprawę jakości pracy, szkoleń a także wykonywanych zabiegów.

Maksymalne finansowanie w wysokości 1,5 mln zł przyznano dr Agacie Szade z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, która zrealizuje projekt Opracowanie nowej strategii mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi w celu terapii chorób układu krwiotwórczego . Długoterminowe badania mają na celu charakteryzację fenotypu i klinicznie istotne właściwości funkcjonalnych komórek zmobilizowanych przez protoporfirynę IX kobaltu (CoPP) i porównanie ich z komórkami mobilizowanymi przez rekombinowany czynnik G-CSF. Ukończenie tego projektu zapewni krytyczną, przedkliniczną walidację CoPP jako potencjalnego środka do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego w leczeniu zaburzeń hematologicznych, tj. neutropenia lub białaczka.

Polecamy również
Badaczka z UJ CM kolejną laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
Lek. Agata Kłosowicz zrealizuje projekt w Harvard Medical School
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla
dr. Przemysława Grudnika
Małe granty NCN dla kilkunastu młodych naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj