Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

35 naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami Miniatury 4

35 naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami Miniatury 4

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowano 4. i zarazem ostatnią listę rankingową konkursu Miniatura 4. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona 24 pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w tej edycji otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, dołączyło 11 kolejnych.

Miniatura 4 jest skierowana do osób, które planują ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Ponadto osoba składająca wniosek nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN. W konkursie Miniatura czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu wynosi od 5 do 50 tys. zł.

Na opublikowanej w piątek 27 listopada liście rankingowej znalazło się 11 następnych badaczy z UJ, którym przyznano dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe i wyjazdy badawcze:

 • dr Anna Strzępa (Wydział Nauk o Zdrowiu) - Ocena wpływu metabolitów mikrobioty na różnicowanie się granulocytów w szpiku kostnym - 49 995 zł,
 • dr inż. Jerzy Wiater (Wydział Lekarski) - Znaczenie perycytów w rozwoju patalogicznej kalcyfikacji naczyń - badania in vitro - 49 940 zł,
 • dr Paweł Hermanowicz (Małopolskie Centrum Biotechnologii) - Wykorzystanie polaryzacji światła do poprawy czułości metody detekcji ruchów chloroplastów opartej o pomiary reflektancji liścia - 49 346 zł,
 • dr Anna Czopek (Wydział Farmaceutyczny) - Nowy kierunek poszukiwania leków w terapii bólu neuropatycznego – synteza i wstępne badania farmakologiczne dualnych ligandów receptorów serotoninowych 5 HT7 i kanałów sodowych - 49 170 zł,
 • dr Paweł Dąbczyński (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - Ewolucja powierzchni cienkich warstw organicznych rozpylanych wiązką jonów reaktywnych - 44 110 zł,
 • dr Krzysztof Pociecha (Wydział Farmaceutyczny) - Opracowanie metody wyznaczania czasu przebywania inhibitorów fosfodiesterazy 8A techniką przeciwciał znakowanych fluorescencyjnie - 26 950 zł,
 • dr Monika Sawicka (Wydział Filologiczny) - Znaczenie regionu Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Brazylii w latach 2003-2020 - 22 826 zł,
 • dr Katarzyna Sieńko (Małopolskie Centrum Biotechnologii) - Odpowiedź transkrypcyjna na indukowany ciemnością proces starzenia się mutantów autofagii Arabidopsis thaliana - 28 032 zł,
 • dr Zuzanna Sury (Wydział Filozoficzny) - Refleksyjna praktyka w pracy nauczycieli - polska adaptacja Reflective Practice Questionnaire (RPQ) - 5 720, zł
 • dr Matylda Ciołkosz (Wydział Filozoficzny) - Bóg, obywatel, religia i wspólnota w polskim dyskursie o LGBTQ+ - 13 574 zł,
 • dr Szczepan Mogilski (Wydział Farmaceutyczny) - Aktywność podwójnego antagonisty receptorów H3/Sigma-1 w zwierzęcych modelach bólu ostrego, zapalnego i neuropatycznego oraz świądu zależnego i niezależnego od histaminy - 49 969 zł.

4. edycja konkursu Miniatura były realizowana w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. Proces oceny był uproszczony i skrócony do 4 miesięcy. Budżet konkursu wynosił 15 mln zł.

Polecamy również
Naukowcy z Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ publikują w "Chemical Reviews"
Naukowcy z Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ publikują w "Chemical Reviews"
Badacze z UJ wśród laureatów programu im. Mieczysława Bekkera
Badacze z UJ wśród laureatów programu im. Mieczysława Bekkera
Polimer jako tarcza przeciwko wirusom układu oddechowego. Badania naukowców z MCB UJ
Polimer jako tarcza przeciwko wirusom układu oddechowego. Badania naukowców z MCB UJ
Sukces UJ i jego naukowców w konkursie Gwiazdy Horyzontu 2020
Sukces UJ i jego naukowców w konkursie Gwiazdy Horyzontu 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj