Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ publikują w "Chemical Reviews"

Naukowcy z Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ publikują w "Chemical Reviews"

W prestiżowym amerykańskim czasopiśmie "Chemical Reviews" ukazał się artykuł, którego autorami są pracownicy Zakładu Biofizyki Molekularnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ - dr hab. Marcin Sarewicz, doktorzy Sebastian Pintscher, Rafał Pietras, Arkadiusz Borek i Łukasz Bujnowicz oraz prof. Artur Osyczka.

 

 

W liczącej 89 stron i 763 cytowań pracy zebrana została dotychczasowa wiedza na temat molekularnych mechanizmów działania kompleksów mitochondrialnego i bakteryjnego cytochromu bc1 oraz fotosyntetycznego cytochromu b6f.

Szczególną uwagę poświęcono na omówienie najnowszych osiągnięć związanych z poznaniem mechanizmu reakcji bifurkacji związanej z utlenianiem ubi- i platochinolów, katalizowanych przez te kompleksy i mechanizmu stabilizacji semichinonu w reakcji redukcji chinonu, również katalizowanej przez te kompleksy. W odniesieniu do tych zagadnień, omówiono ciekawe i nowe koncepcje, których  źródłem stały się  odkrycia dokonane w Zakładzie Biofizyki Molekularnej UJ, w tym spektroskopowa identyfikacja sprzężonego stanu spinowego między białkiem Rieskeg’o a semichinonem oraz najnowszy, popartym obliczeniami kwantowym, mechanizm polaryzacji ładunku stabilizujący semichinon i kontrolujący przebieg reakcji elektronowych i protonowych w centrum katalitycznym.  Przedstawiono też postęp w poznaniu mechanizmu generowania reaktywnych form tlenu przez te kompleksy i molekularnych podstaw kontroli tego procesu. 

W artykule zawarta została również chemiczna wiedza na temat inhibitorów obu kompleksów a także  poruszono w nim szereg aspektów fizjologicznych związanych z regulacją działania kompleksów i oddziaływaniami  makromolekularnymi  z pozostałymi elementami łańcucha oddechowego i fotosyntetycznego, w tym wciąż niewyjaśnionej do końca roli cytochromu b6f w cyklicznym transporcie elektronu. 

Z artykułem zatytułowanym "Catalytic Reactions and Energy Conservation in the Cytochrome bc1 and b6f Complexes of Energy-Transducing Membranes" można się zapoznać na stronie pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.0c00712.

Polecamy również
Zwycięstwo studentów WPiA UJ w międzynarodowym turnieju mediacyjnym
Zwycięstwo studentów WPiA UJ w międzynarodowym turnieju mediacyjnym
UJ najaktywniejszym polskim wnioskodawcą do Europejskiego Urzędu Patentowego
UJ najaktywniejszym polskim wnioskodawcą do Europejskiego Urzędu Patentowego
PNAS publikuje wyniki badań zespołu prof. Grażyny Ptak z MCB UJ
PNAS publikuje wyniki badań zespołu prof. Grażyny Ptak z MCB UJ
Ponad 25 mln zł dla badaczy UJ w konkursach Maestro i Sonata Bis
Ponad 25 mln zł dla badaczy UJ w konkursach Maestro i Sonata Bis

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj