Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Renata Mężyk-Kopeć z WBBB UJ laureatką konkursu NCN Weave-UNISONO

Dr Renata Mężyk-Kopeć z WBBB UJ laureatką konkursu NCN Weave-UNISONO

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości ponad 1,3 mln zł, badaczka z Zakładu Biochemii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, wspólnie z prof. Tobiasem Langenhanem z niemieckiego Uniwersytetu w Lipsku (Rudolf Schönheimer Institut für Biochemie), przeprowadzi badania w obszarze komunikacji między komórkami w organizmie.

Polscy i niemieccy naukowcy realizują projekt pt. "Proteolityczna modyfikacja adhezyjnych receptorów sprzężonych z białkami G przez proteazy". przedmiotem ich zainteresowania będą niedawno wyodrębnione receptory aGPCR (adhazyjne receptory sprzężone z białkami G), które regulują szereg ważnych procesów, np. migrację, proliferację i różnicowanie komórek. Zaburzenie ich pracy leży u podstaw rozwoju chorób układu nerwowego, odpornościowego, układu krążenia, jak również rozwoju i progresji różnych typów nowotworów. W trakcie prac projektowych naukowcy sprawdzą, jak przebiega proces uwalniania fragmentów NTF receptorów aGPCR w wyniku proteolizy prowadzonej przez zewnątrzkomórkowe proteazy oraz jakie są jego efekty. W zależności od otrzymanych wyników, przebadane w projekcie proteazy będą mogły stanowić potencjalne nowe cele terapeutyczne w leczeniu chorób, u podłoża których leży zaburzona aktywacja receptorów aGPCR.

Wniosek z udziałem zespołu Renaty Mężyk-Kopeć był oceniany przez niemiecką agencję Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) jako agencję wiodącą w procedurze LAP (Lead Agency Procedure), następnie wyniki tej oceny zaakceptowało Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej, w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny. W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do agencji wiodącej oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Polecamy również
Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron