Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Instytut Matematyczny PAN poinformował o rozstrzygnięciu konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego. Tegorocznym laureatem został dr Borys Kuca z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jury nagrodziło go za cykl prac poświęconych badaniu konfiguracji wielomianowych w kombinatoryce, teorii ergodycznej i geometrii fraktalnej, szczególnie doceniając wyniki dotyczące ciągłej wersji problemu Sárközy’ego.

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki została ustanowiona w 1981 roku przez córkę jej patrona Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM). Nagroda jest przyznawana co najwyżej raz w roku osobom, które nie ukończyły 30 lat do końca roku poprzedzającego jej przyznanie i które nie są laureatami nagród PTM - z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków - ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Ocenie podlegają zarówno publikowane, jak i przyjęte do druku prace naukowe kandydatów.

Dr Borys Kuca pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ od 2023 roku jako kierownik projektu "Między teorią ergodyczną a kombinatoryczną teorią liczb". Grant badawczy uzyskał w programie POLONEZ BIS 3 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki i współfinansowanym z Marie Skłodowska-Curie COFUND. Do Polski wrócił po 9 latach studiów i pracy na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Grecji. Rok temu otrzymał również Nagrodę PTM dla młodych matematyków.

Laureat zajmuje się tematyką na pograniczu kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej oraz powiązaniami z innymi dziedzinami, w tym m.in. teorią liczb i geometrią fraktalną. Jego prace mają na celu określenie, jakiego rodzaju konfiguracje można znaleźć w odpowiednio dużych podzbiorach liczb całkowitych. W wielu przypadkach sprowadza się to do badania analitycznych własności operatorów wieloliniowych powiązanych z poszukiwanymi konfiguracjami. Dr Borys Kuca rozwiązuje te problemy zarówno jakościowymi metodami teorii ergodycznej, jak i bardziej ilościowymi metodami mającymi swoje źródło w analizie fourierowskiej i jej rozszerzeniach.

Do jego osiągnięć należą m.in. nowe oszacowania dla podzbiorów ciał skończonych niezawierających danych konfiguracji wielomianowych, rozwiązanie problemu łącznej ergodyczności dla wielomianów wspólnie z Nikosem Frantzikinakisem czy ciągła wersja twierdzenia Sárközy'ego udowodniona wspólnie z Tuomasem Orponenem i Tuomasem Sahlstenem.

Polecamy również
Dr <span lang="it">Vittorio Canale</span> laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dr Vittorio Canale laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron