Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki konkursów NCN: Najwyższe finansowanie dla badaczy UJ

Statystyki konkursów NCN: Najwyższe finansowanie dla badaczy UJ

W 2014 roku Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 12 konkursów na projekty badawcze, staże podoktorskie i stypendia doktorskie. O wsparcie finansowe ubiegało się 11 432 wnioskodawców. Ostatecznie finansowanie przyznano 1804 naukowcom i zespołom badawczym, którzy na realizację swoich badań, staży doktorskich lub stypendiów otrzymali ponad 760 mln zł.

 

Podobnie, jak w latach ubiegłych liderami konkursów NCN zostały trzy największe polskie uniwersytety: Uniwersytet Jagielloński (UJ), Uniwersytet Warszawski (UW) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), które pozyskały odpowiednio 80, 71 oraz 44 mln zł na prowadzenie badań. W publikacji za rok 2014 obok ogólnego rankingu jednostek naukowych po raz pierwszy zaprezentowano zestawienie liderów poszczególnych konkursów z uwzględnieniem wydziałów i jednostek uczelni. W skali całego kraju najwyższe finansowanie zdobył Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (ponad 17 mln zł), na drugim miejscu znalazł się Wydział Chemii UJ (16,5 mln zł), zaś na trzecim Wydział Biologii UAM (12 mln zł). W publikacji przedstawiono również szczegółowy podział pozyskanego finansowania dla wszystkich wydziałów i jednostek uczelnianych pierwszej trójki liderów konkursów NCN (UJ, UW, UAM).

Lista wydziałów i jednostek uczelnianych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym przyznano finansowanie na realizację projektów badawczych, stypendiów i staży w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 r., uszeregowana wg wysokości przyznanego finansowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W publikacji "Statystyki konkursów 2014", którą prezentujemy poniżej, przedstawiono również dane dotyczące ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN. Na pierwszym etapie oceny zaangażowanych było 967 ekspertów wewnętrznych, zaś na drugim etapie recenzje przygotowało 6482 ekspertów zewnętrznych. Podkreślić należy, że wzrosła liczba ekspertów zagranicznych i w 2014 r. wyniosła 4035 (dla porównania w 2013 r. było ich 2937), co stanowiło 62% wszystkich ekspertów zewnętrznych. Eksperci zewnętrzni wykonali 9226 ocen.

Pliki do pobrania
pdf
"Statystyki konkursów 2014"
Polecamy również
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4
Naukowcy z UJ odkryli żywą skamielinę molekularną
Badania naukowców z UJ umożliwią szybką diagnozę raka przełyku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj