Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego

Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego

Marcin Sroka, doktorant Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (WMiI UJ), otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego przyznawaną za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom, które nie ukończyły 30 lat. Jury nagrodziło go za prace z analizy geometrycznej dotyczące istnienia i regularności rozwiązań kwaternionowego równania Monge’a-Ampére’a.


Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego została ustanowiona w 1981 roku. przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Zgodnie z regulaminem, przyznana ona może być osobom, które nie ukończyły 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i które nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków), ani też nagrody naukowej Wydziału III PAN. Wśród dotychczasowych laureatów znajduje się wielu wybitnych matematyków polskich.

Jak poinformował Instytut Matematyczny PAN, laureatami Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego w 2021 roku zostali: Marcin Sroka z WMiI UJ za prace z analizy geometrycznej dotyczące istnienia i regularności rozwiązań kwaternionowego równania Monge’a-Ampére’a oraz dr Wojciech Górny z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego za prace z równań różniczkowych cząstkowych dotyczące zagadnień najmniejszego gradientu.

Marcin Sroka ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku matematyka teoretyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2017. Jako student, w latach 2012-2017, odnosił liczne sukcesy w studenckich zawodach matematycznych. Na studiach magisterskich podjął badania w zakresie geometrii różniczkowej. Zaowocowało to kolejno dwiema trzecimi oraz pierwszą nagrodą w Konkursie im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki w latach 2016-2018 oraz publikacja w czasopiśmie "Journal of Pure and Applied Algebra". Dwukrotnie uzyskał stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia, stypendium im. Michała Jakuba Łyska oraz stypendium im. prof. Franciszka Leji.

Rozpoczynając studia III stopnia, podjął badania w zakresie analizy geometrycznej, tj. nad nieliniowymi równaniami różniczkowymi motywowanymi problemami geometrycznymi. Uzyskał stypendium doktoranckie INdAM w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions na uniwersytecie w Parmie we Włoszech, którego nie przyjął. Rozpoczął natomiast studia doktoranckie na WMiI UJ, uzyskując stypendium w ramach interdyscyplinarnego projektu NCBiR - Kartezjusz pod opieka prof. Sławomira Kołodzieja. Obecnie jest studentem IV roku i od roku 2019 asystentem. Jego badania finansowane są przez NCN w ramach projektów Analiza geometryczna na rozmaitościach hiperhermitowskich (Preludium 18) oraz Równania nieliniowe a geometria hermitowska (Etiuda 8), których jest kierownikiem.

Polecamy również
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj