Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wręczono Nagrody im. prof. Marka Sycha

Wręczono Nagrody im. prof. Marka Sycha

30 czerwca w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród im. prof. Marka Sycha. Do grona laureatów dołączyli: Joanna Kosałka-Węgiel - nagrodzona za pracę doktorską oraz Mateusz Hołda - uhonorowany za pracę habilitacyjną.

Laureatami Nagrody im. prof. Marka Sycha zostać mogą młodzi lekarze środowiska krakowskiego wyróżniający się postępami w pracy naukowo-badawczej oraz postawą etyczno-moralną. Nagroda przyznawana jest raz do roku lekarzom medycyny lub lekarzom dentystom w wieku do lat 35 w różnych specjalnościach medycznych lub doktorom w wieku do 45 lat za prace habilitacyjne, które wnoszą istotne, nowe wartości do zawodowego życia lekarskiego.

Na czerwcowym spotkaniu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego nagrodą za pracę habilitacyjną wyróżniony został dr hab. Mateusz Hołda związany z Katedrą Anatomii UJ CM. To najmłodszy w historii polskiej nauki badacz, który uzyskał habilitację. Została ona nadana 20 lutego 2020 r. przez Radę Dyscypliny Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu UJ na podstawie dorobku naukowego i monotematycznego cyklu artykułów pod zbiorczym tytułem "Atrial septal pouch-occurrence, imaging methods and clinical significance of the newly described anatomical structure".

Mateusz Hołda jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM. W czasie studiów pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM oraz przewodniczącego Studenckiego Koła Anatomicznego UJ CM.

W 2013 r. założył międzynarodowy zespół naukowy HEART – Heart Embryology and Anatomy Research Team zajmujący się badaniami nad architekturą układu sercowo-naczyniowego, którego pozostaje kierownikiem.

W 2016 roku został laureatem V edycji Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co pozwoliło mu na przeprowadzenie przewodu doktorskiego w trakcie trwania studiów magisterskich. Egzaminy doktorskie z oceną celującą zdał 9 marca 2017, a 10 kwietnia obronił pracę doktorską, stając się pierwszym w Polsce studentem, który zakończył przewód doktorski przed ukończeniem studiów magisterskich. Za rozprawę doktorską otrzymał m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2018).

Na jego dorobek naukowy składa się kilkadziesiąt publikacji w wiodących czasopismach naukowych, m.in. w "Annals of Anatomy", "International Journal of Cardiology", "Europace", "Journal of Anatomy", "JACC: Cardiovascular Interventions", "Stroke", "JASE".

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w Polsce i zagranicą otrzymał m.in.: Nagrodę Polskiej Akademii Nauk – Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla (2015), Studenckiego Nobla w kategorii nauki medyczne i nauki o zdrowiu (2016), Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START (2017), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018).

W 2019 roku znalazł się na publikowanej przez magazyn Forbes europejskiej liście „30 Under 30”, czyli Europejczyków przed 30. rokiem życia, będących liderami w swoich dziedzinach. W tym samym roku został uznany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz brytyjski think-tank Emerging Europe za najbardziej wpływowego Europejczyka młodego pokolenia.

Drugą wyróżnioną podczas specjalnego zebrania TLK była dr Joanna Kosałka-Węgiel, która w grudniu 2019  roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem za pracę zatytułowaną "Limfocyty T efektorowe i T regulatorowe w toczniu rumieniowatym układowym z zajęciem nerek".

Joanna Kosałka-Węgiel pracowała jako lekarz w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie odbywała specjalizację z chorób wewnętrznych, a następnie z immunologii klinicznej (2012-2019). Od 2019 roku pracuje na Oddziale Klinicznym Reumatologii i Immunologii SU w Krakowie. Równoczesne na UJ CM prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców z zakresu z chorób wewnętrznych, pulmonologii, immunologii klinicznej i alergologii.

Prof. Marek Sych był anestezjologiem, kierownikiem Zakładu Reanimacji i Anestezjologii przy I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej oraz kierownikiem Międzyinstytutowego Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w latach 1984-87 rektorem Akademii Medycznej w Krakowie. Uroczystości związane z wręczaniem nagrody jego imienia są okazją do uczczenie pamięci wybitnego lekarza, naukowca oraz wychowawcy młodej kadry lekarskiej.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Paweł Zajdel laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. Paweł Zajdel laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego
Medal "Cracoviae Merenti" dla  Zamku Królewskiego na Wawelu
Medal "Cracoviae Merenti" dla Zamku Królewskiego na Wawelu
Człowiek Roku 2020 – trzech laureatów konkursu reprezentuje UJ
Człowiek Roku 2020 – trzech laureatów konkursu reprezentuje UJ
Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Andrzeja Chwalbę
Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Andrzeja Chwalbę

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj