Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Amerykańska nagroda wydawnicza dla uczonej z Instytutu Muzykologii

Amerykańska nagroda wydawnicza dla uczonej z Instytutu Muzykologii

Książka dr hab. Anny. G. Piotrowskiej, prof. UJ "From Gypsy to Bohemian: A Study of the Musical Rhapsody" wydana w 2021 roku przez wydawnictwo Brepols w serii Speculum Musicae otrzymała prestiżową Alan Walker Book Award. Nagrodzona publikacja to propozycja całościowego ujęcia historii rapsodii, a zarazem nowatorska próba wyznaczenia na nowo jej znaczenia w kulturze europejskiej, nie tylko muzycznej, m.in. poprzez reinterpretację jej rodowodu.

Alan Walker Book Award jest przyznawana co 3 lata przez The American Liszt Society publikacjom, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju badań nad Ferencem Lisztem. Tematyka obejmuje życie i muzykę tego węgierskiego kompozytora i jego uczniów oraz inne badania z nim związane. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się w październiku 2024 roku podczas American Liszt Society Festival.

W nagrodzonej książce dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ przygląda się pojęciu rapsodii z szerokiej perspektywy. Omówiwszy znaczenie lub też znaczenia tego terminu, nakreśla ona historię gatunku i jego odbioru oraz analizuje jego rolę w kulturze europejskiej. Przedstawia argumenty za bliskim związkiem idei rapsodii i pojęcia cygańskości, pokazując, że mogą one być postrzegane jako przejawy tych samych wpływów oraz preferencji dla określonych kategorii estetycznych. Pochylając się nad tematem rapsodii instrumentalnej, autorka szczególną uwagę poświęciła doniosłej roli odegranej w tej dziedzinie przez Ferenca Liszta. Ukazane zostają w końcu konsekwencje historiograficznych przedstawień rapsodii (np. utrwalenie się wizerunku europejskiego cygańskiego muzyka jako barda, czy też rapsoda oraz rzekomych cech przypisywanych tzw. "cyganom"), a także nieoczekiwane podobieństwa i różnice pomiędzy rapsodią i balladą jako gatunkami romantycznymi o konotacjach narodowych.

Dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ studia muzykologiczne odbywała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Durham University. Jest autorką wielu książek i opracowań poświęconych europejskiej i amerykańskiej kulturze muzycznej, w tym m.in. "Music, City and the Roma under Communism" (New York, 2022), "Gypsy Music in European Culture" (Boston, 2013) czy "Idea muzyki narodowej w ujęciu kompozytorów amerykańskich pierwszej połowy XX wieku" (Toruń, 2003). W kręgu jej zainteresowań pozostaje również muzyka popularna i filmowa. Jest m.in. autorką książek "O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej" (Kraków, 2014) i "Muzyka w serialu filmowym" (Kraków, 2018). Brała udział w pracach międzynarodowych grup badawczych, była stypendystką prestiżowych fundacji, a jej prace honorowane są zarówno polskimi, jak i zagranicznymi nagrodami.


Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron