Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Polskie Towarzystwo Matematyczne nagrodziło wybitnych przedstawicieli tej dziedziny nauki. Nagrodą Główną im. Profesora Hugona Steinhausa, przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki, uhonorowany został prof. Marian Mrozek, który na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego kieruje Katedrą Matematyki Obliczeniowej.

Nagrodę przyznano za całokształt działalności i wkład w metody obliczeniowe znajdujące zastosowanie do analizy dużych zbiorów danych oraz do badania ciągłych układów dynamicznych, ze szczególnym podkreśleniem rozwiązań zawartych w bibliotece oprogramowania CAPD.

Prace nad biblioteką CAPD zapoczątkował w 1992 roku prof. Marian Mrozek podczas swoich pionierskich badań nad komputerowo wspieranym dowodem istnienia dynamiki chaotycznej dla równań Lorenza. Wyniki tych badań zostały uznane za jedno z największych odkryć w matematyce w 1995 przez Encyklopedię Britannica. W ciągu 20 lat biblioteka została wzbogacona o implementację wielu algorytmów. Obecnie jest to potężne narzędzie wspierające pracę badawczą w zakresie topologii i dynamiki obliczeniowej. Oprogramowanie opracowane przez pracowników kierowanej przez prof. Mariana Mrozka Katedry Matematyki Obliczeniowej UJ jest rozpoznawane i używane w Japonii, Kanadzie, USA oraz w wielu krajach Europy. Biblioteka CAPD stanowi wiodące na arenie światowej narzędzie ścisłych obliczeń w obszarze układów dynamicznych.

W uzasadnieniu przyznania Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa podkreślone zostało, że prof. Marian Mrozek łączy różne obszary badań matematycznych tworząc pomost pomiędzy aparatem matematycznym ciągłych układów dynamicznych i topologii oraz aparatem matematyki dyskretnej, co umożliwia rozwinięcie metod obliczeniowych mających istotne znaczenie praktyczne. Z jednej strony metody te, poprzez rozwój homologii persystentnej, mają zastosowanie w szybko rozwijającej się dziedzinie topologicznej analizy danych, z drugiej zaś oryginalna teoria pól multiwektorowych i teoria kombinatorycznego indeksu Conleya prowadzą do praktycznych metod obliczeniowych wykorzystywanych do analizy układów dynamicznych, które służą do modelowania rzeczywistości.

Wręczenie nagród (oprócz prof. Mariana Mrozka nagrodę odbierze także prof. Mariusz Mirek z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego uhonorowany Nagrodą Główną PTM im. Stefana Banacha, a także mgr Damian Głodkowski z Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki i mgr Maciej Kucharski z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureaci Nagród PTM dla Młodych Matematyków) nastąpi we wrześniu w Katowicach podczas IX Forum Matematyków Polskich.

źródło informacji: Forum Akademickie

Polecamy również
Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Dr <span lang="it">Vittorio Canale</span> laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dr Vittorio Canale laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron