Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę poświęconą Kopernikowi

W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę poświęconą Kopernikowi

Bezcenne starodruki i rękopisy ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, w tym przede wszystkim niezwykle rzadko pokazywany autograf "De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika, oglądać można na otwartej 11 maja wystawie, która zorganizowana została dla uczczenia 550. rocznicy urodzin genialnego astronoma i studenta naszego uniwersytetu.

 

- Dzięki tej wystawie możemy na własne oczy zobaczyć odręczne pismo Mikołaja Kopernika, a także podziwiać pierwsze wydania dzieła, które rozprzestrzeniło się na świecie dzięki wynalazkowi druku – mówił  prorektor UJ ds. rozwoju prof. Jarosław Górniak, który wspólnie z dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej prof. Remigiuszem Sapą otworzył ekspozycję zatytułowaną "Mikołaj Kopernik – odnowiciel astronomii".

- Wystawa, wbrew tytułowi, nie koncentruje się wyłącznie na osobie Mikołaja Kopernika, ale ma na celu pokazanie rozwoju astronomii na ziemiach polskich w czasach średniowiecznych i nowożytnych. Głównym zamierzeniem było uświadomienie tego, że odkrycie dokonane przez Kopernika nie było dziełem przypadku, tylko był to efekt umiejętnego wykorzystania dotychczasowego dorobku uczonych europejskich oraz rzetelnych obserwacji i obliczeń, których dokonał toruński uczony. Dzięki temu mógł w pełni zaprezentować swoje odkrycie - powiedział dr hab. Wojciech Świeboda, który obok Małgorzaty Kusak i Adama Szczepańca był odpowiedzialny za nadanie kształtu wystawie.

Wystawa jest podzielona na trzy części. Pierwsza z nich opowiada o początkach astronomii polskiej, począwszy od XIV wieku, kiedy powstały pierwsze naukowe dzieła z tego zakresu wiedzy, poprzez wiek XV, kiedy na krakowskim uniwersytecie bardzo prężnie zaczęła rozwijać się katedra matematyki i astronomii. Na wystawie prezentowane są oryginalne podręczniki akademickie z tego okresu, dzieła, które komentowano, a także traktaty polskich astronomów, takich jak Marcin Król z Żurawicy, Marcin Bylica z Olkusza, Wojciecha z Brudzewa, Jana z Głogowa czy Michała Falkenera z Wrocławia, których dorobek Mikołaj Kopernik wykorzystał w swoich badaniach.

Centralna część jest oczywiście poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. Tutaj można zobaczyć autograf "De revolutionibus orbium coelestium", a także trzy pierwsze wydania tego dzieła (Norymberga 1543, Bazylea 1566 oraz Amsterdam 1617).

Trzecia część wystawy prezentuje obiekty, które ukazują recepcję teorii kopernikańskiej w czasach, kiedy heliocentryzm nie został jeszcze uznany za obowiązującą prawdę naukową.

- Należy mieć w świadomości fakt, że osoby powołujące się na teorię Kopernika opowiadały się za heliocentryzmem. Czasami dotyczyło to jedynie innych ustaleń Kopernika, których poczynił bardzo dużo, począwszy od mechanizmu zaćmień, kąta padania światła i wiele innych – tłumaczył dr hab. Świeboda.

Rękopis "De revolutionibus orbium coelestium" będzie można zobaczyć tylko przez sześć dni: od 11 do 13 maja, a następnie od 24 do 26 maja. W pozostałe dni wystawy, która potrwa do 30 czerwca, eksponowane będzie XX-wieczne faksymile dzieła.

W holu Biblioteki Jagiellońskiej równocześnie prezentowana jest wystawa planszowa pt. "Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika". Zrealizowana pod egidą Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest poświęcona jest pierwszym wydaniom traktatu astronomicznego De revolutionibus. Spośród 277 zachowanych egzemplarzy pierwszej edycji opus magnum Kopernika, 14 przechowywanych jest w polskich bibliotekach (w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Warszawie, Kórniku i Płocku).

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Koncert Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncert Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę "Beethoven i filozofowie"

W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę "Beethoven i filozofowie"

Uniwersytecki Koncert Noworoczny

Uniwersytecki Koncert Noworoczny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron