Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w Uniwersytecie Jagiellońskim

PPK są powszechnym, prywatnym i dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Głównym celem PPK jest uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych o dodatkowe oszczędności pozwalające zapewnić godne życie na emeryturze, bowiem według szacunków ekspertów nasze emerytury mogą za kilkadziesiąt lat wynieść jedynie 30% ostatniego wynagrodzenia.

W styczniu 2021 r. prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak podpisał w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Instytucją prowadzącą PPK dla Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych NN Investment Partners, które zostało wyłonione w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników i zaakceptowane przez organizacje związkowe.

Pierwsza składka pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do PPK zostanie pobrana od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2021 r.

PPK jest dobrowolnym systemem oszczędzania, więc pracownik w każdym momencie trwania programu może zrezygnować z udziału i wypisać się z PPK. Dział Spraw Osobowych rozpocznie przyjmowanie wniosków od dnia 22 lutego2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi PPK:

Kontakt w sprawie PPK w UJ - Dział Spraw Osobowych: ppk@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron