Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

prof. dr hab. Jacek Popiel

prof. dr hab. Jacek Popiel

Data urodzenia

1 sierpnia 1954, Kraków

Wykształcenie

Filologia polska - 1977, UJ,
Dziennikarstwo (podyplomowe ) - 1978, UJ.

Stopień naukowy

Doktor nauk humanistycznych - 1985,
Habilitacja w zakresie literaturoznawstwa: teatrologii - 1995,
Profesor nauk humanistycznych - 2007.

Zatrudnienie

Katedra Teatru i Dramatu UJ - od 1977,
Profesor nadzwyczajny UJ - 2002,
Profesor zwyczajny UJ - 2012,
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego) - od 1978.

Pozycja akademicka

Przedstawiciel grupy asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału Filologicznego - 1979-1988,
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. studenckich - 1984-1989,
Dziekan Wydziału Aktorskiego PWST, 1990-1993; Prorektor PWST - 1994-1996,
Rektor PWST - 1996-2002,
Dyrektor Instytutu Polonistyki UJ - 2002-2005,
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ - 2005-2012,
Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej UJ - od 2012,
Kierownik Katedry Teatru i Dramatu UJ - 2002 i od 2009.

Funkcje instytucjonalne

Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności,
Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN - od 2007,
Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych: 1999-2002,
Członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: 2011-2014,
Jeden z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych,
Członek kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki,
Parokrotny przewodniczący i członek jury konkursów dramatopisarskich i teatralnych,
Jeden z członków założycieli Stowarzyszenia Sezony Teatralne,
Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów" (1. edycja - Polski dramat romantyczny: 2005, II - Festiwal „Wyspiański 2007", III - Festiwal „Słowacki 2009"),
Przewodniczący Kapituły Nagrody Teatralnej im. St. Wyspiańskiego.

Zainteresowania naukowe

Historia dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dzieje szkolnictwa teatralnego, edycja naukowa tekstów literackich.

Publikacje

Ponad 200 prac, m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski, hiszpański. Jest autorem kilku scenariuszy teatralnych, sztuki Doktor Korczak, wystawionej w kilku miastach japońskich, m.in w Tokio.

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego, Wrocław 1990,
 • Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1995,
 • Historia dramatu. Antyk - Średniowiecze, Kraków 1996, wyd. II, Kraków 2001,
 • Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941-1967, Kraków 2006,
 • Teatr Jednego Aktora Danuty Michałowskiej, Wrocław 2010,
 • Teatr Danuty Michałowskiej. Od „Króla–Ducha” do „Tryptyku rzymskiego”, Kraków 2011.

Książki (opracowanie, redakcja naukowa):

 • L. H. Morstin, Dramaty wybrane, wybór, wstęp i opracowanie J. Popiel, t. 1-3, Kraków 1987 - 1990,
 • K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, opracowanie J. Popiel, Wrocław 1992, BN I nr 281,
 • Dramat i teatr modernistyczny, red. nauk. J. Popiel, Wrocław 1992,
 • Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego, red. nauk. J. Popiel, Wrocław 1993,
 • Studia o dramacie i teatrze Stanisława Wyspiańskiego, pod red. J. Błońskiego i J. Popiela, Kraków 1994,
 • Dramat i teatr po roku 1945, red. nauk. J. Popiel, Wrocław 1995,
 • Krakowska Szkoła Teatralna. 50 lat PWST im. L. Solskiego, pod red. J. Popiela, Kraków - Warszawa 1996,
 • Krakowska Szkoła Teatralna. 50 lat PWST im. L. Solskiego, część II pod red. J. Popiela, Kraków 1997,
 • M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powstania Teatru Rapsodycznego, wstęp i oprac. J. Popiel, wybór tekstów T. Malak i J. Popiel, Kraków 2001,
 • K. Wojtyła, Il Teatro Rapsodico. Articoli e lettere, postfazione e cura di J. Popiel, Roma 2003,
 • Kształcenie aktora. Tradycja i współczesność, pod redakcją J. Popiela, Kraków 2004,
 • Literatura – Kulturoznawstwo - Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65. rocznicę urodzin, pod red. B. Doparta, J. Popiela, M. Stali, Kraków 2005,
 • Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. J. Popiela, Kraków 2009,
 • K. Wojtyła. Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne. T. I Juwenilia (1938-1946), pod red. J. Popiela, Kraków 2019.

Dydaktyka

Wykłady, seminaria i ćwiczenia z historii teatru i dramatu polskiego i powszechnego w UJ i AST im. St. Wyspiańskiego,
W poprzednich latach wykładał historię teatru w Akademii Sztuk Pięknych (scenografia) i Politechnice Krakowskiej (architektura),
Wypromował ponad 100 magistrów filologii polskiej i magistrów sztuki, 9 doktorów,
Był recenzentem w 7 przewodach habilitacyjnych i 24 doktorskich, także w postępowaniach o nadanie doktoratu honoris causa i stanowisk profesorskich.

Nagrody

Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -1991, 2002,
Srebrny Krzyż Zasługi - 2002,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 2012,
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1996,
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - 2007.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj