Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

prof. dr hab. Jacek Popiel

prof. dr hab. Jacek Popiel

Data urodzenia

1 sierpnia 1954, Kraków

Wykształcenie

Filologia polska - 1977, UJ,
Dziennikarstwo (podyplomowe ) - 1978, UJ.

Stopień naukowy

Doktor nauk humanistycznych - 1985,
Habilitacja w zakresie literaturoznawstwa: teatrologii - 1995,
Profesor nauk humanistycznych - 2007.

Zatrudnienie

Katedra Teatru i Dramatu UJ - od 1977,
Profesor nadzwyczajny UJ - 2002,
Profesor zwyczajny UJ - 2012,
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego - od 1978.

Pozycja akademicka

Przedstawiciel grupy asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału Filologicznego - 1979-1988,
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. studenckich - 1984-1989,
Dziekan Wydziału Aktorskiego PWST, 1990-1993; Prorektor PWST - 1994-1996,
Rektor PWST - 1996-2002,
Dyrektor Instytutu Polonistyki UJ - 2002-2005,
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ - 2005-2012,
Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej UJ - 2012-2016,
Kierownik Katedry Teatru i Dramatu UJ - 2002 i od 2009.

Funkcje instytucjonalne

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych - 1999-2002,
Członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - 2011-2014,
Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN - od 2007,
Jeden z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych,
Członek kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki,
Parokrotny przewodniczący i członek jury konkursów dramatopisarskich i teatralnych,
Jeden z członków założycieli Stowarzyszenia Sezony Teatralne,
Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów" (1. edycja - Polski dramat romantyczny - 2005 r., II - Festiwal „Wyspiański 2007", III - Festiwal „Słowacki 2009").

Zainteresowania naukowe

Historia dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dzieje szkolnictwa teatralnego, edycja naukowa tekstów dramatycznych.

Publikacje

Ponad 200 prac, m.in. 19 książek, w tym 6 indywidualnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski, hiszpański. Jest autorem kilku scenariuszy teatralnych, sztuki Doktor Korczak, wystawionej w kilku miastach japońskich, m.in w Tokio.

Nagrody

Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1991, 2002,
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1996,
Złoty Medal 50-lecia Politechniki Krakowskiej - 1999,
Srebrny Krzyż Zasługi - 2002,
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - 2007,
Medal PWST - 2012,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 2012,
Prix Jean Paul II - Europe Chretienne - 2015.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj