Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024

Ogółem
37219
33443
Studenci
1520
Doktoranci
2256
Słuchacze studiów podyplomowych

Liczba prowadzonych kierunków w roku akademickim 2022/2023

166
kierunków
16
wydziałów

Liczba pracowników (wraz z Collegium Medicum)

Nauczyciele akademiccy
4844
Profesorowie zwyczajni
589
Profesorowie nadzwyczajni i wizytujący
735
Adiunkci
1973
Asystenci
1032
Inni
515
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
4067
Ogółem
8911
Stan z dnia
31 grudnia 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina Dyscyplina Kategoria naukowa
nauki humanistyczne archeologia B+
filozofia A
historia B+
językoznawstwo B+
literaturoznawstwo A
nauki o kulturze i religii B+
nauki o sztuce A
nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja B+
nauki medyczne i nauki o zdrowiu nauki farmaceutyczne B+
nauki medyczne A
nauki o zdrowiu B+
nauki społeczne geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna A
ekonomia i finanse B+
nauki o bezpieczeństwie A+
nauki o komunikacji społecznej i mediach B+
nauki o polityce i administracji A
nauki o zarządzaniu i jakości A
nauki prawne A
nauki socjologiczne B+
pedagogika B+
psychologia A+
nauki ścisłe i przyrodnicze astronomia A
informatyka A+
matematyka A
nauki biologiczne A
nauki chemiczne A+
nauki fizyczne A+
nauki o ziemi i środowisku A

Widok zawartości stron Widok zawartości stron