Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze w kadencji 2020-2024

 

Rektor

 

prof. dr hab. Jacek POPIEL

 

 

Prorektorzy

 

prof. dr hab. med. Tomasz GRODZICKI - prorektor UJ ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Dorota MALEC - prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Armen EDIGARIAN - prorektor UJ ds. dydaktyki

prof. dr hab. Jarosław GÓRNIAK - prorektor UJ ds. rozwoju

prof. dr hab. Piotr JEDYNAK - prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

prof. dr hab. Piotr KUŚTROWSKI - prorektor UJ ds. badań naukowych

 

Dziekani i prodziekani

 

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Jerzy PISULIŃSKI – dziekan
dr hab. Barbara IWAŃSKA, prof. UJ – prodziekan ds. studiów prawniczych
dr hab. Piotr DOBOSZ, prof. UJ – prodziekan ds. studiów administracyjnych oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów
prof. dr hab. Bartosz BROŻEK – prodziekan ds. nauki i rozwoju

 

Wydział Filozoficzny

dr hab. Jacek NOWAK, prof. UJ – dziekan
prof. dr hab. Michał WIERZCHOŃ – prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Leszek SOSNOWSKI – prodziekan ds. dydaktycznych

 

Wydział Historyczny

prof. dr hab. Stanisław SROKA – dziekan
dr hab. Sławomir SPRAWSKI, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych
dr hab. Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Filologiczny

dr hab. Władysław WITALISZ – dziekan
dr hab. Jadwiga KITA-HUBER, prof. UJ – prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju
dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki

 

Wydział Polonistyki

dr hab. Jarosław FAZAN, prof. UJ – dziekan
dr hab. Tomasz BILCZEWSKI, prof. UJ – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
dr hab. Małgorzata SOKALSKA – prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Mirosława MYCAWKA, prof. UJ – prodziekan ds. rozwoju i promocji

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Ewa GUDOWSKA-NOWAK – dziekan
prof. dr hab. Piotr SALABURA – prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju
dr hab. Paweł WĘGRZYN – prodziekan ds. infrastruktury i finansów
dr hab. Jacek ZEJMA – prodziekan ds. studiów

 

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK – dziekan
dr hab. Piotr NIEMIEC, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich
dr hab. Piotr KALITA, prof. UJ – prodziekan ds. badań naukowych
dr hab. Maciej ULAS, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych

 

Wydział Chemii

prof. dr hab. Wojciech MACYK – dziekan
dr hab. Paweł WYDRO, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Piotr PIETRZYK, prof. UJ – prodziekan ds. badań i współpracy
dr hab. Jolanta KOCHANA, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych

 

Wydział Biologii

dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ – dziekan
dr hab. Janusz FYDA, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych
dr hab. Joanna KAPUSTA – prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Magdalena CHADZIŃSKA – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Wydział Lekarski

prof. dr hab. Maciej MAŁECKI – dziekan
prof. dr hab. Jolanta PYTKO-POLOŃCZYK – prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
prof. dr hab. Grzegorz Kopeć – prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka
prof. dr hab. Agata PTAK-BELOWSKA – prodziekan ds. anglojęzycznych kierunków studiów
prof. dr hab. Przemko KWINTA – prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim
prof. dr hab. Grzegorz GAJOS – prodziekan ds. rozwoju i badań naukowych

 

Wydział Farmaceutyczny

prof. dr hab. Jacek SAPA – dziekan
prof. dr hab. Marcin KOŁACZKOWSKI – prodziekan ds. nauki i rozwoju
dr hab. Agnieszka SKOWRON, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Piotr PIERZCHALSKI, prof. UJ – dziekan
dr hab. Maria KÓZKA, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Christoph SOWADA, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin WALIGÓRA, prof. UJ – prodziekan ds. rozwoju naukowego

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr hab. Ewa BOGACZ-WOJTANOWSKA, prof. UJ – dziekan
dr hab. Weronika ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. Krzysztof LOSKA – prodziekan ds. nauki

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Paweł LAIDLER, prof. UJ – dziekan
dr hab. Dariusz NIEDŹWIEDZKI, prof. UJ – prodziekan ds. kadrowych i finansowych
dr hab. Ewa TROJNAR, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Dorota PIETRZYK-REEVES, prof. UJ – prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji

 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

prof. dr hab. Jolanta JURA – dziekan
dr hab. Marta MICHALIK, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. Artur OSYCZKA – prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej
dr hab. Andrzej GÓRECKI – prodziekan ds. rozwoju

 

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Marek DREWNIK – dziekan
dr hab. Michał GRADZIŃSKI, prof. UJ - prodziekan ds. naukowych i finansowych
dr hab. Patrycja WÓJCIK-TABOL, prof. UJ - prodziekan ds. studenckich

 

Dyrektorzy instytutów i zastępcy dyrektorów instytutów

 

Wydział Filozoficzny

 

Instytut Filozofii

dr hab. Jerzy GOŁOSZ, prof. UJ – dyrektor
prof. dr hab. Arkadiusz CHRUDZIMSKI – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
 

Instytut Pedagogiki

dr hab. Anna GAWEŁ, prof. UJ – dyrektor
dr Bożena CZERSKA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Psychologii

dr hab. Przemysław BĄBEL, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Dorota CZYŻOWSKA, prof. UJ – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Aleksandra GRUSZKA-GOSIEWSKA, prof. UJ – zastępca dyrektora ds. ogólnych

 

Instytut Religioznawstwa

dr hab. Elżbieta PRZYBYŁ-SADOWSKA, prof. UJ – dyrektor
dr Aneta CZERNATOWICZ-KUKUCZKA – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Socjologii

dr hab. Kaja GADOWSKA, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Marcjanna NÓŻKA, prof. UJ – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

prof. dr hab. Maria KUDELSKA – kierownik

Wydział Historyczny

 

Instytut Archeologii

prof. dr hab. Paweł VALDE-NOWAK – dyrektor
dr hab. Jarosław BODZEK – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

dr hab. Marcin BROCKI – dyrektor
dr Patrycja TRZESZCZYŃSKA-DEMEL – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Historii

dr hab. Sławomir SPRAWSKI, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Stanisław PIJAJ – zastępca dyrektora
dr hab. Piotr WRÓBEL – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Historii Sztuki

dr hab. Marek WALCZAK – dyrektor
dr hab. Teresa RODZIŃSKA-CHORĄŻY – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Judaistyki

dr hab. Michał GALAS – dyrektor
dr Marek TUSZEWICKI – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Muzykologii

dr hab. Aleksandra PATALAS – dyrektor
dr Andrzej SITARZ – zastępca dyrektora ds. studenckich

Wydział Filologiczny

 

Instytut Filologii Angielskiej

dr hab. Andrzej PAWELEC, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Magdalena SZCZYRBAK – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Germańskiej

dr hab. Magdalena SITARZ, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Agnieszka PALEJ – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Klasycznej

prof. dr hab. Dariusz BRODKA – dyrektor
dr hab. Joanna JANIK – zastępca dyrektora

 

Instytut Orientalistyki

dr hab. Kinga PARASKIEWICZ, prof. UJ – dyrektor
dr Marcin Gajec – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Romańskiej

prof. dr hab. Wacław RAPAK – dyrektor
dr hab. Anna KLIMKIEWICZ, prof. UJ – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

dr hab. Maciej CZERWIŃSKI, prof. UJ – dyrektor
dr Dorota BIELEC – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

dr hab. Jakub SADOWSKI prof. UJ – dyrektor
dr Przemysław TOMANEK – zastępca dyrektora

 

Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa

prof. dr hab. Jadwiga WANIAKOWA - dyrektor
dr hab. Maria PIOTROWSKA, prof. UJ – zastępca dyrektora

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

prof. dr hab. Zbigniew POSTAWA – dyrektor
dr hab. Jakub RYSZ, prof. UJ – zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych

 

Instytut – Obserwatorium Astronomiczne

dr hab. Marian SOIDA, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Marek JAMROZY, prof. UJ – zastępca dyrektora

 

Instytut Fizyki Teoretycznej

prof. dr hab. Jerzy SZWED – dyrektor
dr hab. Leszek MOTYKA, prof. UJ – zastępca dyrektora

 

Instytut Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Piotr BIAŁAS – dyrektor
dr hab. Grażyna ŚLUSARCZYK, prof. UJ – zastępca dyrektora

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

prof. dr hab. Marek SKOMOROWSKI – dyrektor
dr Sławomir BAKALARSKI – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Matematyki

prof. dr hab. Klaudiusz WÓJCIK – dyrektor
dr hab. Marcin DUMNICKI – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Michał WOJTYLAK, prof. UJ – pełnomocnik Dziekana ds. naukowych Instytutu Matematyki

 

Instytut Informatyki Analitycznej

prof. dr hab. Paweł IDZIAK – dyrektor

 

Wydział Biologii

 

Instytut Botaniki

prof. dr hab. Szymon ZUBEK – dyrektor
dr hab. Halina ŚLESAK – zastępca dyrektora ds. dydaktyki

 

Instytut Nauk o Środowisku

prof. dr hab. Maria NIKLIŃSKA – p.o. dyrektora
dr hab. Wojciech FIAŁKOWSKI – zastępca dyrektora ds. dydaktyki

 

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

dr hab. Paweł GRZMIL, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Elżbieta KOŁACZKOWSKA, prof. UJ – zastępca dyrektora ds. naukowych
dr hab. Anna PTAK, prof. UJ – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Wydział Lekarski

 

Instytut Pediatrii

prof. dr hab. Janusz SKALSKI – dyrektor

 

Instytut Kardiologii

prof. dr hab. Jacek LEGUTKO – dyrektor

 

Instytut Stomatologii

prof. dr hab. Joanna ZARZECKA – dyrektor

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Instytut Fizjoterapii

dr hab. Joanna BONIOR, prof. UJ – dyrektor
dr Joanna ZYZNAWSKA – zastępca dyrektora

 

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

dr hab. Agnieszka GNIADEK, prof. UJ – dyrektor
dr Dorota MATUSZYK – zastępca dyrektora

 

Instytut Zdrowia Publicznego

dr hab. Iwona KOWALSKA - BOBKO, prof. UJ – dyrektor
dr Tomasz BOCHENEK – zastępca dyrektora

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

dr hab. Agnieszka HESS, prof. UJ – dyrektor
dr Agnieszka CAŁEK – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

dr hab. Jerzy ROSIŃSKI, prof. UJ – dyrektor
dr Aneta KUŹNIARSKA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
dr Małgorzata KUTERA – zastępca dyrektora ds. ogólnych

 

Instytut Studiów Informacyjnych

dr hab. Magdalena WÓJCIK, prof. UJ – dyrektor
dr Sabina CISEK – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Kultury

dr hab. Cezary WOŹNIAK, prof. UJ – dyrektor
dr Katarzyna KOPEĆ – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Przedsiębiorczości

prof. dr hab. Aleksander PANASIUK – dyrektor

dr Sebastian KOPERA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Psychologii Stosowanej

dr hab. Józef MACIUSZEK, prof. UJ – dyrektor
dr Agnieszka TRĄBKA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Spraw Publicznych

dr hab. Grzegorz MAZURKIEWICZ, prof. UJ – dyrektor
dr Jakub KOŁODZIEJCZYK – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych

dr hab. Joanna WOJNICKA, prof. UJ – dyrektor
dr Waldemar FRĄC – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

dr hab. Radosław RYBKOWSKI – dyrektor
dr hab. Łukasz KAMIEŃSKI – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr Agnieszka MAŁEK – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

prof. dr hab. Adam JELONEK – dyrektor
dr hab. Renata CZEKALSKA – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr Karolina RAK – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych  

 

Instytut Europeistyki

dr hab. Dariusz NIEDŹWIEDZKI – dyrektor
dr hab. Jacek KOŁODZIEJ – zastępca dyrektora ds. badań i współpracy międzynarodowej
dr Krzysztof KOŹBIAŁ – zastępca dyrektora ds. dydaktyki

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. Robert KŁOSOWICZ, prof. UJ – dyrektor
dr Adrian TYSZKIEWICZ – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr Paweł ŚCIGAJ – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Rosji i Europy Wschodniej

prof. dr hab. Joachim DIEC – dyrektor
dr Agnieszka MALSKA-LUSTIG – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Studiów Międzykulturowych

dr hab. Monika BANAŚ – dyrektor
dr Franciszek CZECH – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Wydział Geografii i Geologii

 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

dr hab. Anita BOKWA, prof. UJ – dyrektor
dr Piotr TRZEPACZ – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Nauk Geologicznych

dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron