Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze w kadencji 2020-2024

 

Rektor

 

prof. dr hab. Jacek POPIEL

 

 

Prorektorzy

 

prof. dr hab. med. Tomasz GRODZICKI - prorektor UJ ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Dorota MALEC - prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Armen EDIGARIAN - prorektor UJ ds. dydaktyki

prof. dr hab. Jarosław GÓRNIAK - prorektor UJ ds. rozwoju

prof. dr hab. Piotr JEDYNAK - prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

prof. dr hab. Piotr KUŚTROWSKI - prorektor UJ ds. badań naukowych

 

Dziekani i prodziekani

 

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Jerzy PISULIŃSKI – dziekan
dr hab. Barbara IWAŃSKA, prof. UJ – prodziekan ds. studiów prawniczych
dr hab. Piotr DOBOSZ, prof. UJ – prodziekan ds. studiów administracyjnych oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów
prof. dr hab. Bartosz BROŻEK – prodziekan ds. nauki i rozwoju

 

Wydział Filozoficzny

dr hab. Jacek NOWAK, prof. UJ – dziekan
dr hab. Michał WIERZCHOŃ, prof. UJ – prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Leszek SOSNOWSKI – prodziekan ds. dydaktycznych

 

Wydział Historyczny

prof. dr hab. Stanisław SROKA – dziekan
dr hab. Sławomir SPRAWSKI, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych
dr hab. Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Filologiczny

dr hab. Władysław WITALISZ – dziekan
prof. dr hab. Roman SOSNOWSKI – prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju
prof. dr hab. Jadwiga KITA-HUBER – prodziekan ds. dydaktyki

 

Wydział Polonistyki

dr hab. Jarosław FAZAN, prof. UJ – dziekan
dr hab. Tomasz BILCZEWSKI, prof. UJ – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
dr hab. Małgorzata SOKALSKA – prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Mirosława MYCAWKA, prof. UJ – prodziekan ds. ROZWOJU I PROMOCJI

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Ewa GUDOWSKA-NOWAK – dziekan
prof. dr hab. Piotr SALABURA – prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju
dr hab. Paweł WĘGRZYN – prodziekan ds. infrastruktury i finansów
dr hab. Jacek ZEJMA – prodziekan ds. studiów

 

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK – dziekan
dr hab. Piotr NIEMIEC, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich
dr hab. Piotr KALITA, prof. UJ – prodziekan ds. badań naukowych
dr hab. Maciej ULAS, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych

 

Wydział Chemii

prof. dr hab. Wojciech MACYK – dziekan
dr hab. Paweł WYDRO, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Piotr PIETRZYK, prof. UJ – prodziekan ds. badań i współpracy
dr hab. Jolanta KOCHANA, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych

 

Wydział Biologii

dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ – dziekan
dr hab. Janusz FYDA, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych
dr hab. Joanna KAPUSTA – prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Magdalena CHADZIŃSKA – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Wydział Lekarski

prof. dr hab. Maciej MAŁECKI – dziekan
prof. dr hab. Jolanta PYTKO-POLOŃCZYK – prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
prof. dr hab. Grzegorz Kopeć – prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka
prof. dr hab. Agata PTAK-BELOWSKA – prodziekan ds. anglojęzycznych kierunków studiów
prof. dr hab. Przemko KWINTA – prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim
prof. dr hab. Grzegorz GAJOS – prodziekan ds. rozwoju i badań naukowych

 

Wydział Farmaceutyczny

dr hab. Jacek SAPA, prof. UJ – dziekan
dr hab. Agnieszka SKOWRON – prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin KOŁACZKOWSKI, prof. UJ – prodziekan ds. strategii i rozwoju
prof. dr hab. Anna WESOŁOWSKA – prodziekan ds. nauki

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Piotr PIERZCHALSKI, prof. UJ – dziekan
dr hab. Maria KÓZKA, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Christoph SOWADA, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin WALIGÓRA, prof. UJ – prodziekan ds. rozwoju naukowego

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr hab. Ewa BOGACZ-WOJTANOWSKA, prof. UJ – dziekan
dr hab. Weronika ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. Krzysztof LOSKA – prodziekan ds. nauki

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Paweł LAIDLER, prof. UJ – dziekan
dr hab. Dariusz NIEDŹWIEDZKI, prof. UJ – prodziekan ds. kadrowych i finansowych
dr hab. Ewa TROJNAR, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Dorota PIETRZYK-REEVES, prof. UJ – prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji

 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

prof. dr hab. Jolanta JURA – dziekan
dr hab. Marta MICHALIK, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. Artur OSYCZKA – prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej
dr hab. Andrzej GÓRECKI – prodziekan ds. rozwoju

 

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Marek DREWNIK – dziekan
dr hab. Michał GRADZIŃSKI, prof. UJ - prodziekan ds. naukowych i finansowych
dr hab. Patrycja WÓJCIK-TABOL, prof. UJ - prodziekan ds. studenckich

 

Dyrektorzy instytutów i zastępcy dyrektorów instytutów

 

Wydział Filozoficzny

 

Instytut Filozofii

dr hab. Jerzy GOŁOSZ – dyrektor
dr hab. Steffen HUBER – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
dr Leszek WROŃSKI – zastępca dyrektora ds. ogólnych

 

Instytut Pedagogiki

dr hab. Anna GAWEŁ – dyrektor
dr Bożena CZERSKA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Katarzyna WROŃSKA – zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju

 

Instytut Psychologii

dr hab. Michał WIERZCHOŃ – dyrektor
dr Przemysław BĄBEL – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Eligiusz WRONKA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Religioznawstwa

dr hab. Lech TRZCIONKOWSKI – dyrektor
dr Robert CZYŻYKOWSKI – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Socjologii

dr hab. Marcin LUBAŚ – dyrektor
dr hab. Andrzej BUKOWSKI – zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju
dr Ewa KOPCZYŃSKA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Wydział Historyczny

 

Instytut Archeologii

prof. dr hab. Paweł VALDE-NOWAK – dyrektor
dr hab. Jarosław BODZEK – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

dr hab. Marcin BROCKI – dyrektor
dr Patrycja TRZESZCZYŃSKA-DEMEL – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Historii

dr hab. Sławomir SPRAWSKI, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Stanisław PIJAJ – zastępca dyrektora
dr hab. Piotr WRÓBEL – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Historii Sztuki

dr hab. Marek WALCZAK – dyrektor
dr hab. Teresa RODZIŃSKA-CHORĄŻY – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Judaistyki

dr hab. Michał GALAS – dyrektor
dr Marek TUSZEWICKI – zastępca dyrektora ds. studenckich

 

Instytut Muzykologii

dr hab. Aleksandra PATALAS – dyrektor
dr Andrzej SITARZ – zastępca dyrektora ds. studenckich

Wydział Filologiczny

 

Instytut Filologii Angielskiej

prof. dr hab. Elżbieta CHRZANOWSKA-KLUCZEWSKA – dyrektor
dr hab. Andrzej PAWELEC, prof. UJ – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Germańskiej

dr hab. Magdalena SITARZ, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Agnieszka PALEJ – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Klasycznej

prof. dr hab. Jerzy STYKA – dyrektor
dr hab. Hubert WOLANIN, prof. UJ – zastępca dyrektora

 

Instytut Orientalistyki

prof. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA – dyrektor
dr hab. Tomasz MAJTCZAK – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Romańskiej

prof. dr hab. Wacław RAPAK – dyrektor
dr hab. Anna KLIMKIEWICZ, prof. UJ – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

dr hab. Magdalena DYRAS, prof. UJ – dyrektor
dr hab. Aleksandra BOROWIEC – zastępca dyrektora

 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

dr hab. Jakub SADOWSKI prof. UJ – p.o. dyrektor
dr Joanna RYBARCZYK-DYJEWSKA – pełnomocnik dziekana ds. dydaktyki

 

Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa

prof. dr hab. Jadwiga WANIAKOWA - dyrektor

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

prof. dr hab. Roman PŁANETA – dyrektor
dr hab. Paweł GÓRA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Monika MARZEC – zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych

 

Instytut – Obserwatorium Astronomiczne

prof. dr hab. Stanisław ZOŁA – dyrektor
dr hab. Marek JAMROZY – zastępca dyrektora ds. dydaktyki
dr hab. Marian SOIDA – zastępca dyrektora ds. badań i aparatury naukowej

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

prof. dr hab. Marek SKOMOROWSKI – dyrektor
dr Sławomir BAKALARSKI – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Matematyki

prof. dr hab. Jerzy OMBACH – dyrektor
dr hab. Halszka TUTAJ-GASIŃSKA – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr Jerzy SZCZEPAŃSKI – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Informatyki Analitycznej

prof. dr hab. Paweł IDZIAK – dyrektor

 

Wydział Biologii

 

Instytut Botaniki

dr hab. Joanna ZALEWSKA-GAŁOSZ – dyrektor
dr hab. Halina ŚLESAK – zastępca dyrektora ds. dydaktyki
dr hab. Szymon ZUBEK – zastępca dyrektora ds. naukowych

 

Instytut Nauk o Środowisku

dr hab. Maria NIKLIŃSKA – dyrektor
dr hab. Janusz FYDA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
prof. dr hab. Wiesław BABIK – zastępca dyrektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

 

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

dr hab. Paweł GRZMIL – dyrektor
dr hab. Elżbieta KOŁACZKOWSKA – zastępca dyrektora ds. naukowych
dr hab. Anna PTAK – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Wydział Lekarski

 

Instytut Pediatrii

prof. dr hab. Janusz SKALSKI – dyrektor
prof. dr hab. Krzysztof FYDEREK – zastępca dyrektora

 

Instytut Kardiologii

prof. dr hab. Piotr PODOLEC – dyrektor
dr hab. Bogusław KAPELAK, prof. UJ – zastępca dyrektora

 

Instytut Stomatologii

prof. dr hab. Joanna ZARZECKA – dyrektor

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Instytut Fizjoterapii

prof. dr hab. Tadeusz GAŹDZIK – dyrektor
dr Małgorzata KULESA-MROWIECKA – zastępca dyrektora

 

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

dr hab. Agnieszka GNIADEK – dyrektor
dr Dorota MATUSZYK – zastępca dyrektora

 

Instytut Zdrowia Publicznego

dr hab. Christoph SOWADA – dyrektor
dr Tomasz BOCHENEK – zastępca dyrektora

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

dr hab. Agnieszka HESS – dyrektor
dr Lucyna SŁUPEK – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr hab. Jerzy ROSIŃSKI – dyrektor
dr Małgorzata KUTERA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Ekonomia
dr Rafał WISŁA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

dr hab. Remigiusz SAPA – dyrektor
dr Małgorzata JANIAK – zastępca dyrektora ds. dydaktyki

 

Instytut Kultury

dr hab. Cezary WOŹNIAK – dyrektor
dr Katarzyna KOPEĆ – zastępca dyrektora ds. dydaktyki

 

Instytut Przedsiębiorczości

prof. dr hab. Małgorzata BEDNARCZYK – dyrektor

dr hab. inż. Ewa WSZENDYBYŁ-SKULSKA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Psychologii Stosowanej

dr hab. Bernadetta IZYDORCZYK – dyrektor
dr Krystyna GOLONKA – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr Bożena GULLA – zastępca dyrektora ds. dydaktyki

 

Instytut Spraw Publicznych

dr hab. Ewa BOGACZ-WOJTANOWSKA, prof. UJ – dyrektor
dr Mateusz LEWANDOWSKI – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr Jakub KOŁODZIEJCZYK – zastępca dyrektora ds. dydaktyki

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych

prof. dr hab. Krzysztof LOSKA – dyrektor
dr Magdalena ZDRODOWSKA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

dr hab. Radosław RYBKOWSKI – dyrektor
dr hab. Łukasz KAMIEŃSKI – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr Agnieszka MAŁEK – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

prof. dr hab. Adam JELONEK – dyrektor
dr hab. Renata CZEKALSKA – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr Karolina RAK – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych  

 

Instytut Europeistyki

dr hab. Dariusz NIEDŹWIEDZKI – dyrektor
dr hab. Jacek KOŁODZIEJ – zastępca dyrektora ds. badań i współpracy międzynarodowej
dr Krzysztof KOŹBIAŁ – zastępca dyrektora ds. dydaktyki

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. Robert KŁOSOWICZ, prof. UJ – dyrektor
dr Adrian TYSZKIEWICZ – zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr Paweł ŚCIGAJ – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Rosji i Europy Wschodniej

prof. dr hab. Joachim DIEC – dyrektor
dr Agnieszka MALSKA-LUSTIG – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Instytut Studiów Międzykulturowych

dr hab. Monika BANAŚ – dyrektor
dr Franciszek CZECH – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Wydział Geografii i Geologii

 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

dr hab. Marek DREWNIK – dyrektor
dr hab. Jarosław BALON – zastępca dyrektora ds. studenckich
prof. dr hab. Jacek KOZAK – zastępca dyrektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Instytut Nauk Geologicznych

dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI – dyrektor
dr hab. Michał SKIBA– zastępca dyrektora ds. naukowych
dr Anna LEWANDOWSKA – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj