перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Amerykańska nagroda wydawnicza dla uczonej z Instytutu Muzykologii

Amerykańska nagroda wydawnicza dla uczonej z Instytutu Muzykologii

Książka dr hab. Anny. G. Piotrowskiej, prof. UJ "From Gypsy to Bohemian: A Study of the Musical Rhapsody" wydana w 2021 roku przez wydawnictwo Brepols w serii Speculum Musicae otrzymała prestiżową Alan Walker Book Award. Nagrodzona publikacja to propozycja całościowego ujęcia historii rapsodii, a zarazem nowatorska próba wyznaczenia na nowo jej znaczenia w kulturze europejskiej, nie tylko muzycznej, m.in. poprzez reinterpretację jej rodowodu.

Alan Walker Book Award jest przyznawana co 3 lata przez The American Liszt Society publikacjom, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju badań nad Ferencem Lisztem. Tematyka obejmuje życie i muzykę tego węgierskiego kompozytora i jego uczniów oraz inne badania z nim związane. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się w październiku 2024 roku podczas American Liszt Society Festival.

W nagrodzonej książce dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ przygląda się pojęciu rapsodii z szerokiej perspektywy. Omówiwszy znaczenie lub też znaczenia tego terminu, nakreśla ona historię gatunku i jego odbioru oraz analizuje jego rolę w kulturze europejskiej. Przedstawia argumenty za bliskim związkiem idei rapsodii i pojęcia cygańskości, pokazując, że mogą one być postrzegane jako przejawy tych samych wpływów oraz preferencji dla określonych kategorii estetycznych. Pochylając się nad tematem rapsodii instrumentalnej, autorka szczególną uwagę poświęciła doniosłej roli odegranej w tej dziedzinie przez Ferenca Liszta. Ukazane zostają w końcu konsekwencje historiograficznych przedstawień rapsodii (np. utrwalenie się wizerunku europejskiego cygańskiego muzyka jako barda, czy też rapsoda oraz rzekomych cech przypisywanych tzw. "cyganom"), a także nieoczekiwane podobieństwa i różnice pomiędzy rapsodią i balladą jako gatunkami romantycznymi o konotacjach narodowych.

Dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ studia muzykologiczne odbywała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Durham University. Jest autorką wielu książek i opracowań poświęconych europejskiej i amerykańskiej kulturze muzycznej, w tym m.in. "Music, City and the Roma under Communism" (New York, 2022), "Gypsy Music in European Culture" (Boston, 2013) czy "Idea muzyki narodowej w ujęciu kompozytorów amerykańskich pierwszej połowy XX wieku" (Toruń, 2003). W kręgu jej zainteresowań pozostaje również muzyka popularna i filmowa. Jest m.in. autorką książek "O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej" (Kraków, 2014) i "Muzyka w serialu filmowym" (Kraków, 2018). Brała udział w pracach międzynarodowych grup badawczych, była stypendystką prestiżowych fundacji, a jej prace honorowane są zarówno polskimi, jak i zagranicznymi nagrodami.


рекомендовано
Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту