перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Uniwersytet

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Terminy zebrań wyborczych poszczególnych grup pracowników UJ

6 lutego 2024 r., godz. 9.00, Aula Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12

Zebranie wyborcze pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum i jednostce pomocniczej Collegium Medicum oraz w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych Collegium Medicum

7 lutego 2024 r., godz. 8.00, aula Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33

Zebranie wyborcze pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej, centrach transferu technologii i jednostkach pomocniczych oraz w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych (bez Collegium Medicum)

12 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum i jednostce pomocniczej Collegium Medicum z wyłączeniem pracowników obsługi

14 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej, centrach transferu technologii i jednostkach pomocniczych z wyłączeniem pracowników obsługi (bez Collegium Medicum)

19 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych (łącznie z Collegium Medicum) oraz w ośrodkach studiów międzyobszarowych z wyłączeniem pracowników obsługi

21 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych

21 lutego 2024 r., godz. 11.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych

28 lutego 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zebranie wyborcze Zgromadzenia Delegatów w celu wyboru 10 elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i 3 członków Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

9 kwietnia 2024 r., godz. 12.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu Kolegium Elektorów w celu wyboru przewodniczącego Kolegium Elektorów oraz zaopiniowania terminu i miejsca spotkania kandydatów na Rektora z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni

25 kwietnia 2024 r. godz. 10.00, aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24

Zebranie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu wyboru Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024–2028

8 maja 2024 r., godz. 12.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu Kolegium Elektorów UJ w celu zaopiniowania kandydatów na prorektorów UJ na kadencję 2024–2028

9 maja 2024 r., godz. 9.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych w celu wyboru 2 członków Senatu UJ na kadencję 2024–2028

9 maja 2024 r., godz. 11.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych w celu wyboru 3 delegatów do Zgromadzenia Delegatów (wybory członków Senatu UJ na kadencję 2024–2028)

23 maja 2024 r., godz. 12.00 (zebranie i głosowania zostaną przeprowadzone zdalnie)

Zawiadomienie o zebraniu Zgromadzenia Delegatów w celu wyboru 6 członków Senatu UJ na kadencję 2024–2028 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту