Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt DURABLE

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt DURABLE: Ujednolicony sojusz badawczy laboratoriów biomedycznych i zdrowia publicznego przeciwko epidemiom

Projekt DURABLE: Ujednolicony sojusz badawczy laboratoriów biomedycznych i zdrowia publicznego przeciwko epidemiom

Epidemie chorób zakaźnych stają się coraz częstsze z powodu lokalnych i globalnych zmian, które zakłócają delikatną równowagę ekosystemu człowiek-zwierzęta-środowisko. Wymaga to wdrożenia nowego, zunifikowanego przygotowania na nowe pandemie oraz skoordynowanej, szybkiej, niezawodnej i skutecznej reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia.


DURABLE stanowi odpowiedź na to zapotrzebowanie - mocna sieć zespołów badawczych o światowej klasie, instytutów translacyjnych i centr zdrowia publicznego na terenie całej Europy, które mają niezwykłe osiągnięcia w zakresie wsparcia zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Celem DURABLE jest dostarczanie informacji naukowej najwyższej jakości w rekordowym czasie, aby wspierać decyzje HERA w przygotowaniu się i reagowaniu na transgraniczne zagrożenia zdrowotne oraz ocenie wpływu środków zaradczych.

DURABLE będzie koordynować globalną współpracę, od wykrywania patogenów, analizy ewolucyjnej i charakterystyki zagrożeń, poprzez podejście One Health, po zbieranie i udostępnianie danych i informacji, aby optymalnie zareagować na zagrożenia. DURABLE to unikalne, interdyscyplinarne konsorcjum, z partnerami posiadającymi komplementarną wiedzę specjalistyczną.

Ze względu na duże doświadczenie partnerów, konsorcjum DURABLE jest zdolne do działania od pierwszego dnia. DURABLE opracuje i zweryfikuje plan szybkiego wdrożenia kluczowych środków zaradczych, przetestuje wytrzymałość sieci i oceni kluczowe aspekty swojego trybu awaryjnego podczas symulowania lub radzenia sobie z zidentyfikowanymi zagrożeniami. DURABLE skoncentruje się również na strategii długoterminowej, budując kompetencje i szkoląc nowe pokolenia naukowców i specjalistów.

Cele projektu

 • DURABLE zapewni opracowanie diagnostyki, badania, przygotuje na zagrożenie i zaprojektuje działania, które zmniejszą ryzyko związane z obecnymi i przyszłymi zagrożeniami zdrowotnymi dla dobra obywateli w Europie i na świecie.
 • DURABLE to zrównoważona sieć laboratoriów i zespołów badawczych, które pozwolą na efektywne działanie i będą dostarczać kluczowe informacje oraz dane naukowe dla HERA.
 • DURABLE będzie:
  • Rozwijać i wykorzystywać metody identyfikacji znanych i nowych zagrożeń
  • Koordynować, integrować, analizować i udostępniać wyniki dla szybkiego i bezpośredniego wykorzystania w procesie podejmowania decyzji w zakresie zdrowia publicznego
  • Przeprowadzać ukierunkowane badania, które pomogą w dalszym zbieraniu dowodów w odpowiedzi na alarmy

Oczekiwane rezultaty Pakietów Roboczych (PR)

 • PR1 - Zarządzanie projektem, komunikacja i upowszechnianie

PR1 opracuje wspólną strategię komunikacji w konsorcjum i narzędzia oraz plan zarządzania danymi.

 • PR2 - Modelowanie ekosystemu sieci

PR2 dostarczy kompleksowy model struktury sieci laboratoriów, plan zarządzania i zrównoważonego rozwoju, analizę interesariuszy oraz wskaźniki KPI i ćwiczenia scenariuszowe.

 • PR3 - Wzmacnianie współpracy europejskiej i globalnej

PR3 stworzy mapę drogową sieci, powiązania z konsorcjami badawczymi i innymi inicjatywami oraz rozszerzoną międzynarodową sieć indywidualnych partnerów i możliwych przyszłych inicjatyw.

 • PR4 - Proaktywna identyfikacja patogenów i ich wariantów

PR4 opracuje zestaw narzędzi ułatwiających szerszy nadzór oraz przygotuje protokoły pobierania próbek.

 • PR5 - Proaktywna charakterystyka fenotypowa patogenów zwierząt o wysokim ryzyku i patogenów emergentnych

PR5 opracuje nowe modele badawcze in vitro i ex vivo do badania infekcji wirusowych oraz nowe testy do określania cech fenotypowych.

 • PR6 - Doskonalenie środków zaradczych

W ramach PR6 przeprowadzona zostanie akcja identyfikacji potencjalnych leków spośród 250,000 związków,

 • PR7 - Śledzenie patogenów i wybuchów epidemii

PR7 opracuje i dostarczy nową bazę danych oraz nową generację narzędzi analitycznych do śledzenia patogenów i wybuchów epidemii.

 • PR8 - Prognozowanie i scenariusze

PR8 opracuje nowe modele matematyczne i wszechstronne ramy analityczne wspierające ocenę ryzyka.

 • PR9 - Walidacja i wdrożenie nowych diagnostyk, genomiki i przepływów pracy analitycznych

PR9 ułatwi szybkie wdrożenie niezbędnych testów w przypadku nowych odkryć poprzez PR4 lub spoza konsorcjum.

 • PR10 - Szkolenie i budowanie zdolności

W ramach PR10 stworzone zostaną szkolenia, webinary oraz obszerne materiały szkoleniowe.

 • PR11 - Reagowanie na sytuacje awaryjne

PR11 opracuje protokół skoordynowanego reagowania na sytuacje niebezpieczne.

Partnerzy i stowarzyszone podmioty

1. Institut Pasteur (IP), Francja
1.1 Pasteur Network (PN)
2. Katholieke Universiteit Leuven (KU LEUVEN), Belgia
3. Statens Serum Institut (SSI), Dania
4. Friedrich Loeffler Institut - Bundesforschungsinstitut fuer Tiergesundheit (FLI), Niemcy
5. Charite - Universitaetsmedizin Berlin (CHARITE), Niemcy
6. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC), Holandia
7. Partikas Drosibas, Dzivnieku Veselibas un Vides Zinatniskais Institutsbior (BIOR), Łotwa
8. Universite d’Aix Marseille (AMU), Francja
9. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Holandia
10. Universita Degli Studi di Padova (UNIPD), Włochy
11. Uniwersytet Jagielloński (JU), Polska
12. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Hiszpania
13. Helsingin Yliopisto (UH), Finlandia
14. Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (AUTH), Grecja
15. Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Portugalia
16. Univerzita Karlova (CU), Czechy
17. Istituto Superiore di Sanità (ISS), Włochy
18. Tartu Ulikool (UTARTU), Estonia
19. Hrvatski Zavod za Javno Zdravstvo (CIPH), Chorwacja

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron