Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Milion złotych na skuteczniejsze zarządzanie uczelniami

Milion złotych na skuteczniejsze zarządzanie uczelniami

Resort nauki przyznał środki finansowe na wsparcie przedsięwzięć w ramach uruchomionego w zeszłym roku programu "Dialog". W gronie zwycięzców jest prof. Łukasz Sułkowski z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Realizacja zgłoszonego projektu ma uruchomić lub wzmocnić proces uczenia się uczelni w zakresie stosowania wartościowych koncepcji i metod zarządzania, które są badane i opisywane w światowej i polskiej literaturze przedmiotu.

Program "Dialog" obejmuje dofinansowanie działań w 3 obszarach: "doskonałość naukowa", "nauk dla innowacyjności" i "humanistyka dla rozwoju". Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki i sferze społeczno-gospodarczej. Program ma wspierać działania zmierzające do wdrażania rozwiązań podwyższających jakość i konkurencyjność badań naukowych; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych. Pojedynczy grant, który można uzyskać, wynosi od 100 tys. do 2 mln zł. Aplikować o nie mogą jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki jak i konsorcja.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej edycji programu „Dialog” udzieliło wsparcia finansowego 15 przedsięwzięciom, na realizację których przekaże prawie 10 mln zł. Milion złotych przyznano projektowi Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości zgłoszonemu przez prof. Łukasz Sułkowskiego, kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ.

Projekt skierowany jest wyłącznie do uczelni nastawionych na doskonalenie organizacyjne, które będą dostrzegały w udziale w projekcie wartość dodaną. Idea dialogu w tym projekcie jest realizowana poprzez komunikację między: badaczami i konsultantami specjalizującymi się w problematyce zarządzania uczelniami, kadrą kierowniczą (np. rektorami, prorektorami, dziekanami) oraz innymi interesariuszami (przedstawicielami administracji, studentów i otoczenia społeczno-gospodarczego). Poszukiwane będą i analizowane na przykładach zagranicznych i w Polsce skuteczne praktyki w zarządzaniu uczelniami na różnych poziomach i w różnych obszarach funkcjonalnych. Skuteczne stosowanie koncepcji, metod i praktyk zarządzania w uczelniach służy doskonaleniu działalności akademickiej. Istnieje potrzeba zaadoptowania koncepcji, metod i praktyk zarządzania, które są rozpowszechnione na świecie do polskich idei zarządzania uniwersytetami.

- Wzorcowe rozwiązania zarządcze można znaleźć w wielu typach zachodnioeuropejskich i amerykańskich uczelni, takich jak chociażby amerykańska "liga bluszczowa", francuskie uniwersytety ekonomiczne czy uniwersytety nauk stosowanych działające w Unii Europejskiej. Dla upowszechnienia tych metod i dobrych praktyk niezbędny jest dialog pomiędzy środowiskami badaczy i konsultantów zajmujących się zarządzaniem w szkolnictwie wyższym oraz nauce a zarządzającymi polskimi uczelniami - wyjaśnia prof. Łukasz Sułkowski i dodaje:

- Dzięki refleksji podjętej w uczelniach z udziałem ekspertów możliwa będzie adaptacja i zastosowanie skutecznych metod zarządzania przez uczelnie doskonalące systemy organizacyjne. Metody doskonalenia organizacyjnego uczelni będą dotyczyły strategii, metod organizacyjnych, a także rozwoju kultur akademickich. Wdrożenie przez zarządzających działalnością akademicką wybranych koncepcji i metod organizacyjnych powinno przyczynić się do rozwoju skutecznie zarządzanych uczelni przyszłości w Polsce.

W skład zespołu projektowego weszło kilkunastu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Gdańskiej i Społecznej Akademii Nauk.

Polecamy również
Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron