Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Paweł Ferdek zrealizuje innowacyjny projekt badawczy na WBBiB UJ

Dr Paweł Ferdek zrealizuje innowacyjny projekt badawczy na WBBiB UJ

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozstrzygnęła czwarty konkurs w programie Homing. Finansowanie w łącznej wysokości 8,8 mln złotych otrzyma dwanaścioro młodych badaczek i badaczy, którzy będą realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R. W gronie laureatów jest dr Paweł Ferdek z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBIB UJ), który do niedawna pracował na Uniwersytecie w Cardiff.

Do czwartego konkursu w programie Homing zgłoszono 45 projektów. 12 laureatów zostało wyłonionych w toku 3-etapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Program wspiera badaczy powracających lub przyjeżdżających z zagranicy do pracy naukowej w Polsce, którym są przyznawane 2-letnie granty w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Badania mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

Jednym z laureatów konkursu w programie Homing został dr Paweł Ferdek, który w Zakładzie Biologii Komórki WBBiB UJ będzie prowadzić badania nad mechanizmami odpowiadającymi za alkoholowe zwłóknienie trzustki - od zachodzących w pojedynczych komórkach procesów inicjujących zwłóknienie, do zmian patologicznych obejmujących całą tkankę. Młody naukowiec na realizację grantu otrzymał 799 994,00 zł.

- W ramach planowanych badań będą zastosowane nowoczesne techniki obrazowania wewnątrzkomórkowych sygnałów wapniowych w czasie rzeczywistym, szczególnie w komórkach stelarnych trzustki odpowiedzialnych za zwłóknienie. Umożliwi to scharakteryzowanie roli sygnałów wapniowych w procesie inicjacji choroby. Następnie badania na poziomie komórkowym będą uzupełnione nowymi modelami zwierzęcymi zapalenia trzustki w połączeniu z klasycznymi metodami histologicznymi i immunofluorescencyjnymi barwienia tkanek - wyjaśnia dr Paweł Ferdek.

W projekcie zostaną również zaawansowane metody obrazowania chemicznego do badania procesów zapalnych w trzustce. Pozwoli to na poznanie przebiegu choroby na różnych jej etapach. Autor projektu jest przekonany, że wyniki badań przyczynią się do lepszego poznania patofizjologii zwłóknienia, które towarzyszy wielu chorobom cywilizacyjnym.

- W ramach prac planuję też zbadać skuteczność metody proponującej selektywną eliminację aktywowanych komórek stelarnych. Współcześnie stosowane terapie przeciwzwłóknieniowe są w większości mało skuteczne, dlatego też proponowane badania mają szansę stać się podstawą leczenia zapalenia trzustki i przeciwdziałania zwłóknieniu - dodaje.

Dr Paweł Ferdek jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie w Liverpoolu. Podczas pierwszego roku studiów odbył trzy 3-miesięczne staże badawcze w obrębie instytucji, otrzymując w 2008 roku kolejny tytuł magistra. 4 lata później uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Cardiff, na który przeniósł się wraz z grupą swojego promotora w trakcie doktoratu. W latach 2012-2017 na tejże uczelni odbył staż podoktorski.

Zainteresowania naukowe laureata skupiają się wokół sygnalizacji wapniowej, procesów fizjologicznych i patofizjologicznych trzustki, komórek stelarnych trzustki, śmierci komórkowej, apoptozy oraz białek Bcl-2. W swojej dotychczasowej pracy naukowej pracował m.in. nad wyjaśnieniem fizjologicznych procesów zachodzących w trzustce (badanych na poziomie komórkowym), patofizjologicznymi podstawami chorób tego organu czy opisaniem nowej roli białka Bcl-2, pełniącego kluczową rolę w procesie śmierci komórki na drodze apoptozy, w mechanizmach regulacji homeostazy wapniowej komórek wydzielniczych trzustki.

Wieloletnia praca dr. Pawła Ferdka w czasie jego studiów doktoranckich i staży podoktorskich, a także współpraca z naukowcami z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych i Chin zaowocowała 14 publikacjami cytowanymi już niemal 500 razy. Ukazały się one w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym m.in. w Proceedings of the National Academy of Sciences, Current Biology, The Journal of Physiology czy Cell Death and Disease.

Polecamy również
Następni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu Miniatura 2
Badacze z UJ wyjadą do najlepszych ośrodków naukowych na świecie
Następne małe granty od NCN dla młodych naukowców z UJ
64 granty we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj