Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FNP sfinansuje badania naukowe nad śródbłonkiem i fotosyntezą

FNP sfinansuje badania naukowe nad śródbłonkiem i fotosyntezą

Profesorowie Artur Osyczka i Stefan Chłopicki zostali laureatami konkursów Team i Team-Tech Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Na badania nad poszukiwaniem molekularnych czynników odpowiedzialnych za regulację przepływu elektronów w układach fotosyntetycznych oraz ocenę działania związków chemicznych na śródbłonek otrzymali prawie 7 milionów złotych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jeden z grantów w programie Team w wysokości 3 499 570 zł przyznano prof. Arturowi Osyczce z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. W ramach swojego projektu będzie pracować nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem istotnych elementów fotosyntezy oksygenicznej zachodzącej w chloroplastach. Wyniki przeprowadzonych badań dostarczą wiedzy podstawowej w formie odpowiedzi na fundamentalne pytanie związane z mechanizmami regulacji procesu fotosyntezy. Tym samym przyczynią się do rozwoju praktycznych możliwości zwiększenia wydajności tego procesu w celach polepszenia efektywności upraw roślin hodowlanych.

Natomiast w programie Team-Tech Core Facility jako jedyny grant otrzymał prof. Stefan Chłopicki z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). FNP na realizację projektu Ocena działania związków chemicznych na śródbłonek w przewidywaniu ich skuteczności terapeutycznej i działań toksycznych w badaniach przedklinicznych przekaże 3,5 mln zł. Badania mają na celu opracowanie wieloparametrowej metodologii oceny śródbłonkowego działania związków chemicznych i leków na śródbłonek (endothelial profiling) oraz potwierdzenie skuteczności wybranych metod w przewidywaniu terapeutycznych i toksycznych skutków działania związków chemicznych na śródbłonek u ludzi. Opracowana metodologia stanie się zupełnie nowym narzędziem w badaniach przedklinicznych leków i będzie podstawą do współpracy z przemysłem i ośrodkami akademickimi prowadzącymi badania w zakresie rozwoju leków

- Odkrycia działań naczynioprotekcyjnych leków niejednokrotnie skutkowało poszerzeniem ich zastosowań klinicznych, a w przypadku odkrycia działań toksycznych, wycofaniem leku ze sprzedaży lub wstrzymania badań klinicznych. Wczesne wykrycie toksycznego działania związków na śródbłonek w toku badań przedklinicznych z wykorzystaniem opracowanego panelu metod będzie torować drogę do opracowywania leków przyjaznych dla śródbłonka, a wykrycie nowych związków poprawiających czynność śródbłonka może przynieść ich zastosowanie terapeutyczne w leczeniu wielu różnych chorób - wyjaśnia prof. Stefan Chłopicki.

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat. Laureaci zostali wyłonieni w ramach 3-etapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w 2 panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Programy są realizowane przez FNP ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

Polecamy również
Pionierska operacja wykonana przez specjalistów z UJ CM
Paweł Jedynak na podium konkursu popularyzatorskiego FameLab
Naukowiec z UJ CM z tytułem Lidera Nauk Farmaceutycznych
79 grantów we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj