Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Następni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu Miniatura 2

Następni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu Miniatura 2

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało 6. listy rankingowe konkursu Miniatura 2. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona 25 pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy już otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, dołączyło pięcioro kolejnych.

Konkurs Miniatura skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych 5 grudnia listach rankingowych znaleźli się:

  • dr inż. Katarzyna Staszyńska (Wydział Geografii i Geologii) - Modelowanie kierunków oraz tempa zmian w lasach na gruntach porolnym,
  • dr Franciszek Czech (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) - Legitymizacja władzy i jej działań w Republice Filipin w okresie prezydentury Rodrigo Duterte,
  • dr Paulina Napierała (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) - Polityczno-społeczna rola kościołów afroamerykańskich na południu USA,
  • dr Małgorzata Król (Wydział Chemii) - Optymalizacja metody przygotowania i składu jakościowo-ilościowego elektrolitu podstawowego do badania czerwonych szminek z wykorzystaniem mikroemulsyjnej elektrokinetycznej chromatografii kapilarnej,
  • dr Jarosław Grolik (Wydział Chemii) - Synteza oraz badania na obecność mezofaz niesymetrycznie podstawionych bezno[b]fenazyn.

Z listami rankingowymi konkursu Miniatura 2 można zapoznać się na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
WSMiP UJ z dofinansowaniem na stworzenie anglojęzycznego programu studiów
Studia na Wydziale Chemii UJ z certyfikatami ECTN
Najnowsze wyniki eksperymentu GERDA opublikowano w "Science"
Dr Rafał Banka zdobywcą najważniejszego europejskiego grantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj