Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejni młodzi badacze UJ zwycięzcami w konkursie Miniatura 3

Kolejni młodzi badacze UJ zwycięzcami w konkursie Miniatura 3

Do 16 wzrosła liczba pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty w programie Miniatura 3. Jego celem jest wsparcie naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego Narodowego Centrum Nauki (NCN).


Konkurs Miniatura jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie zajmują się realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych dziś listach rankingowych znalazło się siedmioro pracowników naukowych UJ, którzy otrzymają niemal 250 tys. zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

  • dr Barbara Chruścicka-Smaga (Małopolskie Centrum Biotechnologii) - Charakterystyka funkcjonalna nowych heterooligomerów receptorów serotoninowych 2C (5-HTR2C) i oksytocynowych (OTR) w komórkowym systemie modelowym,
  • dr Joanna Loch (Wydział Chemii) - Opracowanie i optymalizacja systemu selekcji klonów dla ukierunkowanej mutagenezy enzymów,
  • dr Dominika Farley (Wydział Filozoficzny) - Pamięć intensywności objawów depresji. Rola ruminacji i zaburzeń poznawczych,
  • dr Anna Wysocka-Bar (Wydział Prawa i Administracji) - Relacja konwencji CMR i unijnego prawa prywatnego międzynarodowego,
  • dr hab. Sylweriusz Kosiński (Wydział Nauk o Zdrowiu) - Ocena dróg straty ciepła u chorych zabezpieczanych termicznie przez zespoły ratownictwa medycznego w symulowanych warunkach akcji ratowniczej,
  • dr Rafał Kuś (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) - National Public Radio w amerykańskim systemie medialnym i politycznym,
  • dr Katarzyna Kotarska (Wydział Biologii) - Segregacja eksperymentalnie indukowanych uszkodzeń jądrowego oraz mitochondrialnego DNA do oocytów i ciałek kierunkowych podczas podziałów mejotycznych u myszy.

W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN nabór wniosków na tzw. małe granty był prowadzony w trybie ciągłym. Z tego powodu listy rankingowe konkursu Miniatura 3 będą regularnie uzupełniane.

Polecamy również
Badania naukowców z UJ umożliwią szybką diagnozę raka przełyku
Badaczka z UJ CM laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
Ponad 79 mln zł na badania podstawowe w konkursach NCN
Dr Agata Dziuban laureatką konkursu sieci NORFACE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj