Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

40 mln zł na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych w UJ CM

40 mln zł na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych w UJ CM

Agencja Badań Medycznych ogłosiła listę rankingową prezentującą wyniki pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Wśród projektów wybranych do finansowania znajdują się trzy przedsięwzięcia realizowane przez badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

 

Konkurs, w ramach którego zaplanowano 100 mln zł dofinansowania, został ogłoszony we wrześniu 2019 r. To dotychczas pierwsze tak duże wsparcie dla niekomercyjnych badań klinicznych w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Agencja Badań Medycznych postanowiła wesprzeć m. in. projekty, które prowadzą:

  • prof. Wojciech Szczeklik - "Ivabradine for PREVENTion of Myocardial Injury after Noncardiac Surgery (MINS) - PREVENT-MINS Trial"  - 17 mln zł;
  • prof. Pior Richter  - "Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego - badanie wieloośrodkowe z randomizacją" - 14,4 mln zł;
  • prof. Walentyna  Balwierz - "European Network of Paediatric Hodgkin Lymphoma. Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin Lymphoma in Children and Adolescents (EuroNet-PHL-C2)"  - 8,6 mln zł.

Do Agencji wpłynęło 78 wniosków o łącznej wartości blisko 1,5 mld zł. Średnia wartość projektu wyniosła około 17 mln zł. Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 77 wniosków z obszarów: pediatrii, neonatologii, neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii oraz kardiologii. Całkowita wartość budżetów projektów skierowanych do oceny merytorycznej wynosiła prawie 1,3 mld zł.

Z uwagi na to, że zapotrzebowanie na prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych jest ogromne, a zgłoszone projekty odznaczały się wysokim poziomem naukowym, podjęto decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji do ponad 450 mln zł. To pozwoli na sfinansowanie 28 projektów z obszarów: kardiologii (10 projektów), onkologii (8 projektów),  pediatrii (5 projektów), neurologii (3 projekty) oraz hematologii (2 projekty).

Więcej informacji na stronie Agencji Badań Medycznych.

Polecamy również
Zespół UJ zwyciężył w międzynarodowym konkursie mediacyjnym
UJ zgłasza najwięcej w Polsce wniosków do Europejskiego Urzędu Patentowego
Absolwenci WPiA UJ doskonale zdali egzaminy na aplikacje prawnicze
MCB UJ przeprowadzi badania środka przeciwko łuszczycy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj