Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół prof. Stefana Chłopickiego zdobył grant w pierwszym konkursie Weave-UNISONO NCN

Zespół prof. Stefana Chłopickiego zdobył grant w pierwszym konkursie Weave-UNISONO NCN

Niemal 3,5 mln zł przyznanych w rozstrzygniętym po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki konkursie Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, przeznaczone zostaną na sfinansowanie badań nad sepsą, które prowadzi zespół naukowców pod kierunkiem prof. Stefana Chłopickiego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Projekt pt. "Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna" będzie realizowany we współpracy z zespołem prof. Csaba Szabo ze szwajcarskiego Uniwersytetu we Fryburgu.

Sepsa to zagrażająca życiu ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna organizmu. Przebyty wstrząs septyczny zwykle wiąże się z o wiele poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi w przypadku pacjentów starszych niż u młodych ludzi. Zespół prof. Chłopickiego z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) chce znaleźć odpowidź na pytanie, dlaczego tak się dzieje.

Dysfunkcja śródbłonka w istotny sposób przyczynia się do patofizjologii wstrząsu septycznego i uszkodzeń wielonarządowych sepsy. Ostatnie badania przeprowadzone przez wnioskodawcę i inne grupy dostarczają kluczowych dowodów na to, że bodźce prozapalne i oksydacyjne wywołują znacznie silniejszy stopień dysfunkcji śródbłonka w naczyniach krwionośnych starszych szczurów i myszy, w porównaniu do odpowiedzi u młodych zwierząt. Projekt powinien rzucić nowe światło na mechanizmy farmakoterapeutyczne odpowiedzialne za nasiloną z wiekiem dysfunkcję śródbłonka w sepsie. Temat ten stanowi ważne wyzwanie w medycynie, ponieważ, jak dotąd nie ma skutecznego podejścia farmakologicznego do leczenia wstrząsu krążeniowego i uszkodzenia wielonarządowego w sepsie.

Weave-UNISONO to konkurs na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym. Jest organizowany w ramach programu Weave, który ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów, angażujących naukowców z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich. Program oparty jest na procedurze agencji wiodącej, co w praktyce oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty  oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty.

Rolę agencji wiodącej w przypadku oceny wniosku z udziałem zespołu prof. Chłopickiego pełniła szwajcarska Swiss National Science Foundation (SNSF), ponieważ to szwajcarski partner projektu został wskazany jako wnioskodawca koordynujący przez wszystkie zaangażowane zespoły badawcze. Agencja wiodąca SNSF przedstawiła Narodowemu Centrum Nauki projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku dokonanej przez nią oceny. Dzięki takiemu uproszczeniu procedur program Weave umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarach i formach uznanych przez nich samych za najbardziej odpowiednie dla realizacji danego programu, co stanowi całkiem nowe podejście w finansowaniu międzynarodowych projektów badawczych.

Polecamy również
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Chemicy z UJ publikują kolejny artykuł w JACS
Chemicy z UJ publikują kolejny artykuł w JACS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj