Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5

Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5

Już niebawem 10 kolejnych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Miniatura 5. Zaplanowane przez nich działania naukowe opiewają na prawie 400 tys. złotych.

 

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na opublikowanej dziś 3. liście rankingowej konkursu Miniatura 5 znalazło się 10 naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • dr inż. Maciej Fidrysiak (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - "Kwantowe wzbudzenia kolektywne w układach silnie skorelowanych elektronów: teoria w połączeniu z eksperymentem",
  • dr hab. Sebastian Borowicz (Wydział Polonistyki) - "Analiza elementów kultury wizualnej późnej epoki brązu w egejskim kręgu kulturowym",
  • dr hab. Magdalena Jastrzębska-Więsek (Wydział Farmaceutyczny) - "Nowy kierunek poszukiwania leków o szybkim początku działania w depresji - walidacja modelu choroby indukowanego przewlekłym podaniem kortykosteronu u szczurów z zastosowaniem funkcjonalnie selektywnego agonisty (biased agonist) receptorów 5-HT1A",
  • dr Marcelina Janik (Wydział Biologii) - "Identyfikacja białek zderegulowanych pod wpływem tunikamycyny i cisplatyny jako nowych celów terapeutycznych w czerniaku oka",
  • dr hab. Anna Partyka (Wydział Farmaceutyczny) - "Analiza znaczenia płci w aktywności antagonisty receptorów 5-HT6 wobec zaburzeń metabolicznych indukowanych olanzapiną u szczurów",
  • dr Joanna Suraj-Prażmowska (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków) - "Proteomiczna diagnostyka śródbłonkowo-zależnych mechanizmów rozwoju endotoksemii u myszy młodych i starzejących się",
  • dr Grzegorz Szewczyk (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Opracowanie metody bezpośredniego pomiaru tlenu singletowego generowanego w żywych komórkach eukariotycznych",
  • dr Paweł Majewski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Wyprowadzenie linii iPSC z nieaktywnymi genami SLPI i SerpinB10, jako narzędzia do badania roli inhibitorów proteaz serynowych w procesie różnicowania neutrofilów",
  • dr Mateusz Kłagisz (Wydział Filologiczny) - "Analiza semiotyczna plakatów propagandowych w Demokratycznej Republice Afganistanu (1978-1992)",
  • dr Grzegorz Wójcik (Wydział Lekarski) - ""Wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę wśród pielęgniarek w kontekście końcowej fazy pandemii COVID-19. Aplikacja modelu Wymagania w Pracy-Zasoby.

Listy rankingowe konkursu Miniatura 5 dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
Naukowcy z UJ laureatami ostatniej tury konkursu Miniatura 5
Naukowcy z UJ laureatami ostatniej tury konkursu Miniatura 5
Ponad 64 mln zł dla badaczy z UJ od Narodowego Centrum Nauki
Ponad 64 mln zł dla badaczy z UJ od Narodowego Centrum Nauki
Naukowcy z UJ opisują wpływ HPV na metabolizm glikogenu i lipidów
Naukowcy z UJ opisują wpływ HPV na metabolizm glikogenu i lipidów
Badaczki z UJ nagrodzone w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Badaczki z UJ nagrodzone w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron