Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

20 września Narodowe Centrum Nauki opublikowało 5. listę rankingową w konkursie Miniatura 7. Siedmioro naukowców najstarszej polskiej uczelni otrzyma finansowanie w wysokości ponad 270 tys. zł na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, pilotażowe i kwerendy. Prowadzone przez nich projekty będą realizowane na wydziałach: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Chemii; Filologicznym; Lekarskim oraz w Małopolskim Centrum Biotechnologii.

Celem konkursu Miniatura jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O finansowanie mogą ubiegać się naukowcy z doktoratem uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Muszą oni być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

Na 5. liście rankingowej konkursu Miniatura 7 znaleźli się kolejni przedstawiciele społeczności akademickiej UJ:

  • dr Damian Kubik (Wydział Filologiczny) - "Elity kulturalne w Dubrowniku w pierwszej połowie XIX wieku",
  • dr Amir Aliramezani (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Charakterystyka roli neutrofili w kontrolowaniu i kształtowaniu mikrobiomu",
  • dr Agnieszka Sroka-Oleksiak (Wydział Lekarski) - "Ocena przydatności sekwencjonowania NGS i profilowania mikrobiomu-DynaMAP do analizy zaburzeń składu mikrobioty i identyfikacji patogenów w przebiegu biegunek o nieustalonej etiologii u pacjentów z nowotworami krwi",
  • dr inż. Roman Jędrzejczyk (Małopolskie Centrum Biotechnologii) - "Ilościowe i jakościowe zmiany w zawartości karotenoidów w Sporobolomyces ruberrimus jako odpowiedź na stres metalowy",
  • dr Marzena Mach (Wydział Chemii) - "Aktywność membranowa 10-gingerolu - wpływ bioaktywnego związku imbiru na modelowe błony komórek ssaków",
  • dr Aleksandra Hudymač (Wydział Filologiczny) - "Słowackie dziewiętnastowieczne dzienniki podróży",
  • dr Anna Bilska-Wilkosz (Wydział Lekarski) - "Mechanizm przeciwnowotworowej aktywności disiarczku tetraetylotiuramu i N,N-dietyloditiokarbaminianu w komórkach raka jasnokomórkowego nerki".
Polecamy również
Dr Mateusz Sikora z MCB UJ zrealizuje projekt badawczy w Austrii

Dr Mateusz Sikora z MCB UJ zrealizuje projekt badawczy w Austrii

Zwalczanie lekooporności jak składanie mebli ze znanej sieciówki  - przełomowe odkrycia naukowców z MCB UJ

Zwalczanie lekooporności jak składanie mebli ze znanej sieciówki - przełomowe odkrycia naukowców z MCB UJ

Badacz z UJ współautorem artykułu w "Nature" o użyciu SI do przewidywania reakcji chemicznych

Badacz z UJ współautorem artykułu w "Nature" o użyciu SI do przewidywania reakcji chemicznych

Na UJ opracowano nowy sposób pozyskiwania komórek tkanki kostnej do bezpiecznych przeszczepów

Na UJ opracowano nowy sposób pozyskiwania komórek tkanki kostnej do bezpiecznych przeszczepów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron