Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez UJ

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez UJ

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikaty Doskonałości Kształcenia kierunkom, które podlegały ocenie programowej w roku 2022/2023. Wśród wyróżnionych programów znalazło się aż pięć prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Polska Komisja Akredytacyjna, w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym, przeprowadza regularną i cykliczną ocenę programów studiów. Ocena obejmuje dziesięć kryteriów, w tym: konstrukcję i koncepcję programu oraz jego realizację, procedury związane z przyjęciem na studia, weryfikację osiąganych efektów uczenia się, kompetencje kadry, infrastrukturę, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, system wsparcia studentów, dostęp do informacji o programie, a także prowadzoną politykę jakości kształcenia.

W toku procesu akredytacji oceniana jednostka przygotowuje raport samooceny, a następnie gości wizytację członków Zespołu Oceniającego PKA, podczas której odbywają się m. in. spotkania z kadrą, studentami, partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego i osobami odpowiedzialnymi za zapewnianie jakości kształcenia oraz hospitacje zajęć dydaktycznych. Procedura kończy się wydaniem uchwały zawierającej ocenę pozytywną lub negatywną. Certyfikaty Doskonałości Kształcenia są dodatkowo przyznawane kierunkom o wyróżniającym się poziomie kształcenia w czterech kategoriach: Doskonały kierunek, Zawsze dla studenta, Otwarty na świat, Partner dla rozwoju.

Spośród kierunków akredytowanych na naszej Uczelni w roku ubiegłym doceniono, przyznając Certyfikat Doskonałości Kształcenia - Doskonały kierunek, następujące kierunki:

  • administracja (Wydział Prawa i Administracji),
  • chemia medyczna (Wydział Chemii),
  • pielęgniarstwo (Wydział Nauk o Zdrowiu),
  • prawo (Wydział Prawa i Administracji),
  • prawo własności intelektualnej i nowych mediów (Wydział Prawa i Administracji).

Przyznane certyfikaty są potwierdzeniem wysokich kompetencji władz jednostek, nauczycieli akademickich i kadry wspierającej proces dydaktyczny, a także studentów.

W bieżącym roku ocena programowa PKA przeprowadzana jest na następujących kierunkach: bezpieczeństwie narodowym (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), biotechnologii (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), elektronicznym przetwarzaniu informacji (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), filozofii (Wydział Filozoficzny), judaistyce (Wydział Historyczny).

Informacje na temat aktualnych i archiwalnych akredytacji dostępne są na stronie: akredytacje.bip.uj.edu.pl/aktualnosci.

Polecamy również
W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Projekt z Instytutu Psychologii UJ wyróżniony przez Narodową Agencję Erasmus+

Projekt z Instytutu Psychologii UJ wyróżniony przez Narodową Agencję Erasmus+

Dr Renata Mężyk-Kopeć z WBBB UJ laureatką konkursu NCN Weave-UNISONO

Dr Renata Mężyk-Kopeć z WBBB UJ laureatką konkursu NCN Weave-UNISONO

Widok zawartości stron Widok zawartości stron