Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Renata Mężyk-Kopeć z WBBB UJ laureatką konkursu NCN Weave-UNISONO

Dr Renata Mężyk-Kopeć z WBBB UJ laureatką konkursu NCN Weave-UNISONO

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości ponad 1,3 mln zł, badaczka z Zakładu Biochemii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, wspólnie z prof. Tobiasem Langenhanem z niemieckiego Uniwersytetu w Lipsku (Rudolf Schönheimer Institut für Biochemie), przeprowadzi badania w obszarze komunikacji między komórkami w organizmie.

Polscy i niemieccy naukowcy realizują projekt pt. "Proteolityczna modyfikacja adhezyjnych receptorów sprzężonych z białkami G przez proteazy". przedmiotem ich zainteresowania będą niedawno wyodrębnione receptory aGPCR (adhazyjne receptory sprzężone z białkami G), które regulują szereg ważnych procesów, np. migrację, proliferację i różnicowanie komórek. Zaburzenie ich pracy leży u podstaw rozwoju chorób układu nerwowego, odpornościowego, układu krążenia, jak również rozwoju i progresji różnych typów nowotworów. W trakcie prac projektowych naukowcy sprawdzą, jak przebiega proces uwalniania fragmentów NTF receptorów aGPCR w wyniku proteolizy prowadzonej przez zewnątrzkomórkowe proteazy oraz jakie są jego efekty. W zależności od otrzymanych wyników, przebadane w projekcie proteazy będą mogły stanowić potencjalne nowe cele terapeutyczne w leczeniu chorób, u podłoża których leży zaburzona aktywacja receptorów aGPCR.

Wniosek z udziałem zespołu Renaty Mężyk-Kopeć był oceniany przez niemiecką agencję Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) jako agencję wiodącą w procedurze LAP (Lead Agency Procedure), następnie wyniki tej oceny zaakceptowało Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej, w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny. W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do agencji wiodącej oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Polecamy również
W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Projekt z Instytutu Psychologii UJ wyróżniony przez Narodową Agencję Erasmus+

Projekt z Instytutu Psychologii UJ wyróżniony przez Narodową Agencję Erasmus+

Sukcesy studentów SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM

Sukcesy studentów SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron