Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W serii Monografie FNP ukazały się książki dwojga badaczy związanych z UJ

W serii Monografie FNP ukazały się książki dwojga badaczy związanych z UJ

Seria wydawnicza Monografie FNP to prestiżowy cykl oryginalnych, odkrywczych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które wyłaniane są w konkursie prowadzonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1994 roku. Właśnie ukazały się w niej kolejne książki: "Atopie Johanna Georga Hamanna" Anny Żymełki-Pietrzak oraz "Paradoksy apofatyzmu" Piotra Urbańczyka.

 

Johann Georg Hamann, niemiecki filozof i teolog drugiej połowy osiemnastego wieku, ekscentryczny mistrz stylu, pisał utwory, które stanowiły wyzwanie dla ówczesnych czytelników i pozostają nim do dziś. Hamann stosował idiosynkratyczne strategie pisarskie, posługiwał się aluzjami i ironią, zderzał ze sobą cytaty i kryptocytaty, a swoją argumentację formułował za pomocą metafor, analogii i obrazów. Monografia Anny Żymełki-Pietrzak "Atopie Johanna Georga Hamanna" proponuje oryginalny klucz do zrozumienia tego osobliwego pisarza i jego utworów, a jest nim tytułowa kategoria atopii (od gr. ἄτοπος – bez miejsca, nie na miejscu, dziwny, nielogiczny, absurdalny), która, starannie zrekonstruowana, zostaje odniesiona do różnych aspektów życia i pisarstwa Hamanna.

Więcej o książce na stronie FNP: monografie.fnp.org.pl/book/367/atopie-johanna-georga-hamanna.

Dr Anna Żymełka-Pietrzak ukończyła psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interdyscyplinarny doktorat poświęcony twórczości Johanna Georga Hamanna przygotowała w ramach Międzyuczelnianego Programu Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales i obroniła go w Instytucie Filozofii UJ. Jako członkini zespołu realizującego na Uniwersytecie Jagiellońskim projekt flagowy "European Heritage in the Jagiellonian Library: Digital Authoring of the Berlin Collections" opracowuje i kataloguje niemieckojęzyczne zbiory autografów z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie znajdujące się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Z kolei Piotr Urbańczyk w monografii „Paradoksy apofatyzmu”,stosując metody właściwe filozofii analitycznej, w tym metody logiki formalnej, przedstawia trzy logiczne aspekty doktryny mówiącej, że o Bogu nic powiedzieć nie można: semantyczny, epistemiczny oraz teorio-porządkowy w oparciu o jej trzy najpopularniejsze interpretacje – teologię apofatyczną rozumianą jako teologia milczenia, teologiczny sceptycyzm oraz mistycyzm o pochodzeniu neoplatońskim.

Więcej informacji o książce na stronie monografie.fnp.org.pl/book/354/paradoksy-apofatyzmu.

Dr Piotr Urbańczyk jest absolwentem kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pasjonat wideografii i programowania. Współtworzy Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, członek Rady Copernicus College, od kilkunastu lat sekretarz redakcji czasopisma "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce", związany z Centrum Technologii Bezpieczeństwa AGH.

Polecamy również
Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Widok zawartości stron Widok zawartości stron