Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejne Nagrody Miasta Krakowa dla przedstawicieli społeczności UJ

Kolejne Nagrody Miasta Krakowa dla przedstawicieli społeczności UJ

Przyznawane od XVI wieku Nagrody Miasta Krakowa pozwalają wyróżnić osoby, których działania mają szczególne znaczenie dla rozwoju miasta w dziedzinach kultury, sztuki, nauki, techniki, a także sportu. Podczas uroczystej gali, która 29 listopada odbyła się w Teatrze Variété, laureaci wyróżnień odebrali medale i statuetki. Większość z nich trafiła do pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Historia nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem nagrody był Mikołaj Jaskier, którego w 1535 roku uhonorowano za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są za osiągnięcia 2 lat poprzedzających rok ubiegania się o ten zaszczyt lub za całokształt dokonań. Wyróżnienia otrzymują także autorzy najlepszych prac doktorskich i dyplomowych obronionych w danym roku na krakowskich uczelniach.

Prezydent miasta każdego roku powołuje komisję złożoną w większości z profesorów szkół wyższych, która po analizie wniosków przyznaje nagrody w 3 dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika oraz sport. Kandydatów proponują instytucje artystyczne, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa i związki twórcze, a także inne organizacje. Po zapoznaniu się z ustaleniami komisji ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje prezydent miasta.

Jedną z nagród w kategorii kultura i sztuka przyznano Konradowi Polleschowi, wieloletniemu pracownikowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnemu polskiemu fotografikowi. W latach 1971-1997 prowadził zajęcia dydaktyczne z fotografii dla studentów Instytutu Archeologii UJ. Artysta specjalizuje się w fotografowaniu ludzi, krajobrazów, dzieł sztuki. Jest autorem zdjęć do albumów z serii "Muzea Świata" oraz 2 monograficznych, autorskich albumów o Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Od 1991 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Piktoralistów z siedzibą w Brukseli. Prowadząc pracownię fotograficzną w Collegium Minus, stworzył całą galerię portretów ludzi kultury i nauki. Szczególnie ciekawe w jego dorobku są pastisze, które można zobaczyć w albumie "Medici et Consortes".

W dziedzinie nauka i technika przyznano 2 nagrody. Obie trafiły w ręce badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako pierwszy został uhonorowany zespół naukowców: prof. Małgorzata Barańska i dr Krzysztof Brzozowski z Wydziału Chemii oraz dr Adam Wojciechowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Nagrodzeni opracowali i stworzyli nowatorski, jedyny w Polsce, układ do mikroskopii wymuszonego rozpraszania Ramana. To przełomowa technika pozwalająca obrazować próbki biomedyczne szybko, z dużą rozdzielczością i czułością, wkraczająca do klinik, by wspomóc w diagnozie i leczeniu licznych chorób cywilizacyjnych. Lokalizacja mikroskopu na Wydziale Chemii UJ stawia zarówno uczelnię, jak i Kraków wysoko w czołówce światowej pod względem zaawansowania badań dla celów biomedycznych, dzięki czemu możliwa jest współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi we Włoszech i Japonii.

Druga nagroda w tej dziedzinie przypadła prof. Dominice Dudek, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM, przewodniczącej Komisji Bioetycznej UJ i prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor znalazła się na liście Pulsu medycyny STU najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w roku 2021. Jest inicjatorem i głównym organizatorem - we współpracy z Polską Akademią Umiejętności oraz Centrum Interdyscyplinarnym Copernicus - spotkań z cyklu "Rozmowy o człowieku". Organizuje coroczną konferencję "Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych". W ramach działalności popularyzatorskiej wydała 3 książki: "Nie tylko mózg. Opowieść psychiatry o ludzkim umyśle", "Sztuka obsługi życia" i "Terapia na życie". Poza działalnością medyczną jest zaangażowana w działania mające na celu destygmatyzację chorób psychicznych oraz propagowanie związku psychiatrii z humanistyką.

Tradycyjnie wyróżniono także autorów najlepszych prac dyplomowych. Wszyscy z nich obronili rozprawy doktorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim: dr Kacper Górski (Wydział Prawa i Administracji) za pracę "Jurysdykcja karna sądu i urzędu grodzkiego krakowskiego w latach 1585-1620. Studium z dziejów staropolskiego wymiaru sprawiedliwości", dr Jarosław Klaś (Wydział Zarządzania i Komunikacji) za pracę "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej - przypadek Nowej Huty" oraz dr Paulina Marona (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) za pracę "Rola białka MCPIP1 w procesach wzrostu, unaczynienia i progresji nowotworowej jasnokomórkowego raka nerki".

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron