Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza

Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza

Profesor Jan Ostrowski, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, odebrał 6 grudnia Nagrodę im. profesora Jana Zachwatowicza. Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów odbyła się w ramach konferencji naukowej "Przestrzenie publiczne w zabytkowych miastach" zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

Nagroda im. prof. Jana Zachwatowicza została ustanowiona przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w celu uznania wybitnych osiągnięć osób działających w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, realizowanych jako misja na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Nagroda jest przyznawana corocznie od 2000 roku. Jej laureatami mogą być osoby działające na rzecz ochrony i konserwacji zabytków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na rzecz ochrony dziedzictwa poza granicami kraju.

Profesor Jan Ostrowski urodził się 12 czerwca 1947 w Krakowie. W 1970 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W swojej karierze badawczo-naukowej odbywał liczne staże w instytucjach na całym świecie, m. in. w Londynie, Berkley i Cambridge. Przez 45 lat był pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki UJ. W latach 1989-2020 był dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. W ciągu ponad 30 lat kierowania tą instytucją doprowadził do kompleksowej konserwacji jego substancji zabytkowej i unowocześnienia działalności instytucji zgodnie ze standardami światowymi. Współorganizator licznych wystaw, zarówno na Wawelu, jak i na całym świecie.

W roku 1990 roku został wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Był członkiem Rady do Spraw Muzeów, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. W 2010 został członkiem korespondentem, a w 2015 członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, gdzie w 2018 roku został wybrany na jej prezesa.

Jego badania obejmują sztukę wieków XIV-XX, ze szczególnym naciskiem na okres baroku i romantyzmu. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, popularnonaukowych i eseistycznych, w tym kilkunastu książek. Zainicjował i prowadził program inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na kresach. W latach 1993-2015 pod jego redakcją i ze znacznym udziałem autorskim ukazały się 23 tomy inwentarza "Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej".

Odznaczony między innymi Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej i Odznaką Honorową "Bene Merito". Otrzymał także m.in. Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora oraz Nagrodę Miasta Krakowa.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Jana Zachwatowicza / fot. Tobiasz Bułynko

Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron