Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków

Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków

24 stycznia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. Zofii i Jana Włodków, której celem jest honorowanie najlepszej pracy magisterskiej w dziedzinie nauk humanistycznych dotyczącej problematyki ziemiańskiej, w tym wkładu ziemiaństwa w tworzenie i rozwój państwowości na różnych etapach historii Polski, zaangażowania w rozwój rolnictwa i przemysłu, działalności publicznej, wojskowej, naukowej oraz w dziedzinie kultury i oświaty, a także zasług patriotycznych.

Nagroda Główna trafiła do Alberta Kołodziejczyka, autora pracy pt. "Badeniowie herbu Bończa - legenda a rzeczywistość", napisanej na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie pod kierunkiem dr. hab. Mariana Wolskiego, prof. UPJPII.

Kapituła doceniła bardzo starannie przygotowany redakcyjnie, a przede wszystkim rzetelny oraz jasno uporządkowany wywód. Szeroka optyka pracy uwzględnia zarówno konteksty polityczno-gospodarcze, jak i kulturowe, np. teatralne czy też literackie, rekonstruowane z uwzględnieniem specyfiki takich materiałów źródłowych.

Kapituła Nagrody przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymali: Mariusz Fornagiel za pracę pt. "Reforma rolna w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944-1948", napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem dr. hab. Janusza Mierzwy, prof. UJ oraz Andrzej Nowak za pracę pt. "Codzienność ziemiaństwa na terenie Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945", która powstała na UJ pod kierunkiem dr. hab. Jana Jacka Bruskiego, prof. UJ.

Nagroda jest wspólną inicjatywą Fundacji im. Zofii i Jana Włodków oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W uroczystym ogłoszeniu laureatów udział wzięli przedstawiciele Fundacji na czele z prezesem Rafałem Slaskim i wiceprezes dr Agatą Wolską. Ponadto uczestniczyli w nim członkowie kapituły Nagrody: jej przewodniczący, dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ, prodziekan Wydziału Historycznego UJ, prof. dr hab. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego oraz dr hab. Marian Wolski, prof. UPJPII i prof. dr hab. Barbara Judkowiak. Wydarzenie prowadził dziekan Wydziału Historycznego, a wyniki konkursu i uzasadnienia decyzji Kapituły przedstawił prof. Sławomir Sprawski.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Dr <span lang="it">Vittorio Canale</span> laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dr Vittorio Canale laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron