Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków

Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków

24 stycznia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. Zofii i Jana Włodków, której celem jest honorowanie najlepszej pracy magisterskiej w dziedzinie nauk humanistycznych dotyczącej problematyki ziemiańskiej, w tym wkładu ziemiaństwa w tworzenie i rozwój państwowości na różnych etapach historii Polski, zaangażowania w rozwój rolnictwa i przemysłu, działalności publicznej, wojskowej, naukowej oraz w dziedzinie kultury i oświaty, a także zasług patriotycznych.

Nagroda Główna trafiła do Alberta Kołodziejczyka, autora pracy pt. "Badeniowie herbu Bończa - legenda a rzeczywistość", napisanej na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie pod kierunkiem dr. hab. Mariana Wolskiego, prof. UPJPII.

Kapituła doceniła bardzo starannie przygotowany redakcyjnie, a przede wszystkim rzetelny oraz jasno uporządkowany wywód. Szeroka optyka pracy uwzględnia zarówno konteksty polityczno-gospodarcze, jak i kulturowe, np. teatralne czy też literackie, rekonstruowane z uwzględnieniem specyfiki takich materiałów źródłowych.

Kapituła Nagrody przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymali: Mariusz Fornagiel za pracę pt. "Reforma rolna w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944-1948", napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem dr. hab. Janusza Mierzwy, prof. UJ oraz Andrzej Nowak za pracę pt. "Codzienność ziemiaństwa na terenie Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945", która powstała na UJ pod kierunkiem dr. hab. Jana Jacka Bruskiego, prof. UJ.

Nagroda jest wspólną inicjatywą Fundacji im. Zofii i Jana Włodków oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W uroczystym ogłoszeniu laureatów udział wzięli przedstawiciele Fundacji na czele z prezesem Rafałem Slaskim i wiceprezes dr Agatą Wolską. Ponadto uczestniczyli w nim członkowie kapituły Nagrody: jej przewodniczący, dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ, prodziekan Wydziału Historycznego UJ, prof. dr hab. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego oraz dr hab. Marian Wolski, prof. UPJPII i prof. dr hab. Barbara Judkowiak. Wydarzenie prowadził dziekan Wydziału Historycznego, a wyniki konkursu i uzasadnienia decyzji Kapituły przedstawił prof. Sławomir Sprawski.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku
Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku
UJ nagrodzony w największym konkursie kampanii promocyjnych uczelni
UJ nagrodzony w największym konkursie kampanii promocyjnych uczelni
W <span lang="la">Collegium Novum</span> wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała
W Collegium Novum wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała
Ks. prof. Michał Heller laureatem nagrody "<span lang="la">Ratio et Spes</span>"
Ks. prof. Michał Heller laureatem nagrody "Ratio et Spes"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron