Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesorowie UJ CM nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Profesorowie UJ CM nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Dr hab. Mateusz Siedliński i dr hab. Marcin Magierowski, prof. UJ z Wydziału Lekarskiego UJ CM zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. Tadeusza Browicza PAU. Uhonorowano ich odpowiednio za cykl publikacji "Udział limfocytów T i fosfosfingozyny w komórkowych oraz molekularnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego" oraz "Fizjologiczne i molekularne mechanizmy działania leków uwalniających siarkowodór i tlenek węgla".

Nagroda im. Tadeusza Browicza dla młodych naukowców do 36. roku życia jest przyznawana polskim uczonym za pracę lub cykl prac składający się maksymalnie z 5 publikacji z zakresu medycyny, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w okresie nie dłuższym niż 5 lat poprzedzających złożenie wniosku. Laureatów wyłania komisja, w skład której wchodzą naukowcy z Wydziału Lekarskiego PAU. Patronem nagrody jest wybitny lekarz anatomopatolog i odkrywca pałeczki duru brzusznego, w latach 1894-1895 rektor UJ.

Laureatem nagrody im. Tadeusza Browicza w edycji 2023 został dr hab. Mateusz Siedliński, adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi oraz Ośrodku Genomiki Medycznej Omicron UJ CM za cykl prac "Udział limfocytów T i fosfosfingozyny w komórkowych oraz molekularnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego". Zainteresowania naukowe laureata skupiają się na wykorzystaniu modulacji aktywności szlaku fosforanu sfingozyny oraz procesów zapalnych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego komplikacji a także badaniach epidemiologicznych oraz genetycznych w wielkoskalowych kohortach ludzkich. Wyniki badań dr. hab. Mateusza Siedlińskiego sugerują potencjalnie ochronny wpływ wyciszenia aktywności genu kinazy sfingozyny 1 na przerost mięśnia sercowego w modelu nadciśnienia tętniczego in vivo.

Jego badania w obrębie epidemiologii genetycznej wskazują na znaczący wpływ poziomu limfocytów w krwioobiegu na wzrost ciśnienia tętniczego krwi u ludzi. Przyczyniły się one także do zrozumienia w szerszym kontekście przyczynowo-skutkowym szkodliwego wpływu nadciśnienia tętniczego na struktury mózgu, zobrazowane magnetycznym rezonansem jądrowym oraz funkcje poznawcze. Dr hab. Mateusz Siedliński jest wiodącym autorem prac opisujących te odkrycia w czołowych, międzynarodowych czasopismach kardiologicznych.

Za cykl prac "Fizjologiczne i molekularne mechanizmy działania leków uwalniających siarkowodór i tlenek węgla" został również nagrodzony dr hab. Marcin Magierowski, prof. UJ, kierownik Pracowni Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej Katedry Fizjologii UJ CM. Siarkowodór (H2S) i tlenek węgla (CO) mimo że powszechnie uważane za gazy toksyczne, są również produkowane i uwalniane w tkankach w fizjologicznych ilościach. Jak wykazały badania laureata przeprowadzone, działają one ochronnie i terapeutycznie w różnych schorzeniach przewodu pokarmowego. Profesor Magierowski odkrył, że celowane mitochondrialne uwalnianie H2S z pro-leków wzmacnia fizjologiczną barierę ochronną błony śluzowej żołądka, zapobiegając powstawaniu oksydacyjnych uszkodzeń tej błony wywołanych w modelu zwierzęcym przez niedokrwienie z następową reperfuzją.

W dobie coraz częstszego występowania choroby refluksowej przełyku w populacji ludzkiej jego prace badawcze w modelach eksperymentalnych przełyku Barretta i raka przełyku w warunkach in vivo i in vitro wydatnie przysłużyły się do zdefiniowania szeregu wysoce specyficznych sygnałów wewnątrzkomórkowych i podłoża molekularnego tych schorzeń, przyczyniając się w ten sposób do oceny stopnia podatności komórek błony śluzowej przełyku na cytotoksyczne działanie treści żołądkowo-jelitowej.


Laureaci Nagrody im. Tadeusza Browicza (od lewej): dr hab. Mateusz Siedliński i dr hab. Marcin Magierowski, prof. UJ

Laureaci Nagrody im. Tadeusza Browicza: dr hab. Mateusz Siedliński i dr hab. Marcin Magierowski, prof. UJ / fot. Paweł Mazur.

Polecamy również
Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Robert Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Robert Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Badaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nagrodami Ministra Nauki

Badaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nagrodami Ministra Nauki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron